Kommunen sitter på en skattekiste av data som kan skape verdi for næringslivet og innbyggerne i Drammen. Sist uke var det ideathon på Union scene, der et av målene var å finne ut hvordan man kan bruke dataene.

Frank Baklid på ideathon på union Scene
BILDE: Digitaliseringssjef i Drammen kommune, Frank Baklid.

Drammen kommune inviterte næringslivet og forskningsmiljøer til et ideathon om verdien av data. Hvordan kan man nyttiggjøre seg av store mengder data og hva slags teknologi kan man bruke? Hvilke muligheter har man egentlig? Under forrige ukes ideathon var visjonen å dele og skape ideer.

- Vår målsetting med en slik dag er at vi skal få konkrete innspill på hvilke kommunale datakilder som er nyttig for næringslivet, i den grad det kan skape nye forretningsideer og/eller initiere nye prosjekter. Innspillene vil vi ta med som et bidrag til vår prioritering av områder vi kan starte med. For oss er det viktig å snakke med og ikke om de som kan bidra til verdiskaping, sa Frank Baklid innledningsvis.

Baklid er digitaliseringssjef i Drammen kommune. Sammen med staben sin var han initiativtaker til arrangementet på Union scene, i tett samarbeid med Paul Røland, kommunaldirektør for økonomi og næring og Driv Inkubator.

Perfekt testby

- Det er helt fantastisk at vi har en sånn dag. Dette er et langt sted videre, sa Richard Pettersen CEO i Vicotee.

Pettersen var en av innlederne for dagen og en næringslivsaktør som allerede har et samarbeid med Drammen kommune. Det dreier seg om teknologi på utvalgte badeplasser der man kan se badetemperatur, UV-stråling og lufttemperatur. Teknologi som direkte kommer innbyggerne til gode.

Richard Pettersen
BILDE: Richard Pettersen mener Drammen kan bli blant verdens smarteste byer.

 Pettersen roser initiativet til arrangementet og gleder seg til fortsettelsen. Han mener Drammen kan bli blant verdens smarteste byer.

- Vi må få inn de store teknologifirmaene og kapital. For Drammen er en perfekt testby, mener Pettersen.

Han forklarer det med at Drammen, som snart får en befolkning på 100.000 mennesker, er passelig størrelse for ny teknologi.

- Og da er det opp til Drammen kommune å tilrettelegge for at det skal kunne gjennomføres, sier Pettersen, som drømmer om Drammen som teknologihovedstad.

Større, sunnere og smartere

Det er en klar forskjell på hva som er offentlige og hva som er interne data. Det ligger klare begrensninger på hvem som skal ha tilgang til hva og man må ivareta informasjonssikkerhet og personvern.

Men når det er sagt, Drammen kommune ønsker å tilrettelegge for at innbyggere, ansatte og næringslivet skal finne og bruke kommunale data.

Ideer som kan bidra til at kommunale data kan skape nye arbeidsplasser eller inkludere flere i samfunnet enn det som gjøres i dag vil være ekstra verdifullt. Og ideer som bidrar til at vi får et smartere samfunn.

Ideene, tankene, visjonene og forslagene som kom opp i løpet av dagen på Union scene, var mer enn Baklid hadde forventet.

gruppearbeid under ideathon
BILDE: Seks grupper jobbet med hvordan man kan bruke all dataen man har tilgang på.

- Vi har fått inn ufattelig mange gode ideer. Og dette går langt ut over bare å bruke dataene, men det går på hele tjenesteproduksjonen, sa Baklid etter ideathon-arrangementet.

- Dette er kjempepositivt. De som er her i dag bryr seg om og med hva vi holder på med.

Noe av det som gikk igjen i flere av arbeidsgruppene var ønsket om felles plattformer. Steder der man kan samle og dele data for eksempelvis å finne mest gunstig reisemåte fra A til Å,  en plattform for frivillige og statistikker innen både innen helse og hverdagsliv som er tilpasset brukeren. 

Drammen kommunen tok initiativet til dagen og åpnet for dialog og samarbeid med næringslivet. Nå skal alle ideer og forslag fra dagen følges opp, og oppsummeringen vil bli tatt med til rådmannen og hans stab.

- Noen av forslagene er enkle å gjennomføre, mens andre ting tar lengre tid, men er viktige, sier Baklid. 

Han håper på en videre god dialog med næringslivet og med innbyggerne om hvilke behov som er der og hvordan man i fellesskap kan løse det.

D-stab i Drammen kommune
BILDE: Digitaliseringsstaben i Drammen kommune.