Alle dager fra kl 09.00 -14.00. Schwartzgate 6 (Idrettens hus ved Drammenshallen).

Priser

Risikogrupper m/ konsultasjon kr 150,-
Ikke risikogruppe m/ konsultasjon kr 200,-
Risikogrupper er gravide, personer med nedsatt immunforsvar, hjerte- og lungesyke med flere.

Kontakt smittevernkontoret på telefon 32 04 52 40, e-post:

Les mer om vaksiner og smittevern