For annen gang arrangerte Drammen kommune frokostmøte med cirka 90 deltakere fra eksisterende og potensielle leverandører til kommunale virksomheter 29. mars

Her fikk leverandørene møte kommunens innkjøpere, samt lære hvordan man får tilgang til kommunens anskaffelser og avtaler. Dessuten var det anledning til å stille spørsmål og komme med innspill.

Innkjøpssjef Morten Deol ønsket velkommen og gav informasjon om fokusområdene innen anskaffelser og presenterte de forskjellige virksomhetene og avdelingene, som stod på stand i rådhusets kundesenter.

frokostmøte med innkjøpssjef Morten Deol
BILDE: Innkjøpssjef Morten Deol inviterer til en god dialog med byens leverandører av tjenester til kommunens mange gjøremål i byens tjeneste. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Hjelpende hånd i hverdagen

Ekteparet Monica og Sven-Arvid Nordby-Østlid i firmaet Svemo AS hadde tatt turen til rådhuset for å bli bedre kjent med kommunens tjenester innen helse, sosial og omsorg. De tilbyr vaktmester- og gartnertjenester, og nå ønsker de å tilby omsorgstjenester for eldre og andre hjemmeboende i Drammen og omegn som trenger en hjelpende hånd i hverdagen. Alt fra gjøremål i huset, handling til sosialt samvær.

frokostmøte ekteparet Nordby-Østlid i samtale med Erik Udnæs i Byprosjekter
BILDE: Samtalen går lett rundt frokostbordet mellom Monica og Sven-Arvid Nordby-Østlid i firmaet Svemo AS og Byprosjekters Erik Udnæs.

– Jeg jobber på legekontor og ser at det er behov for en slik tjeneste som vår, nemlig å følge pårørende til lege. I dag er det gjerne barna som gjør dette, og de er gjerne i full jobb, sier Monica Norby-Østlid.

– Og jeg jobber med seniorservice og vedlikehold, og ser at flere og flere trenger hjelp blant de eldre. Mange av dem er alene og trenger hjelp til praktiske gjøremål, skru i lyspærer til å komme seg til butikken eller frisør. Eller besøke ei venninne eller en kafé som kan være et lyspunkt i hverdagen, da mange føler seg ensomme. Så firmaideen vår er god og nødvending, mener Sven-Arvid Nordby-Østlid.

Ekteparet tror og håper at firmaet kan være en ressurs for kommunen, da behovet for en ekstra hjelpende hånd i hverdagen absolutt er til stede.

Vi kjøper, dere selger

– Sist gang vi arrangerte frokostmøte var det 90 påmeldte, noe det også er denne gangen, sier Morten Deol, og legger til at innkjøps frokostmøte er kommet for å bli.

Drammen kommune kjøper for cirka én milliard kroner i året, og inngår over 300 avtaler. Innkjøpssjefen viste fram innkjøps nettside, hvor man blant annet kan finne opplysninger om hvordan man blir leverandør og hvor man kan gi tilbud.

frokostmøte med stand i kundesenteret
BILDE: Leverandørene fant sin stand og fikk gode råd hvordan de skal få tilgang til kommunens anskaffelser og avtaler.
frokostmøte med DT-Helge Myhrvold
BILDE: Helge Myhrvold fra DT marked er på frokostmøte for å lære om innkjøpsrutiner og knytte nettverk, og er fornøyd med opplegget.

Etter informasjon og veiledning på nettsidene var det tid til å finne “sin” stand, hvor blant annet innkjøpsavdelingen, Helse, sosial og omsorg, Drammen IKT, Næringsvekst 2020, innkjøpsavdelingen Nedre Eiker, Næringslivsforeningen, Vann og avløp, Vei, natur og idrett, Byprosjekter og Drammen Eiendom KF var representerte.

Ekteparet Norby-Østlid stilte seg i køen til Helse, sosial og omsorg sin stand, og fikk en hjelpende hånd, slik at veien videre i etableringen av omsorgstjenester til byens eldre forhåpentligvis blir lettere å gå.