Les, lær, spør og praktiser!

Drammen kommunes Interkultur ønsker å inspirere og dele erfaringer, gi tips og råd om hvordan man kan inkludere flere foran, på og bak scenen. Mye nyttig informasjon er samlet og tilgjengelig i bokform.

Interkultur Joseph Angyal spiller opp
BILDE: Musiker Joseph Angyal spiller opp på Interkulturs lanseringsmarkering av håndboka Mangfold i kulturlivet. Han serverte velklang fra blokkfløyte, tverrfløyte, fiolin og sopransaks til tilhørernes store glede. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

– Drammen kommune har gjennom mange år opparbeidet seg solid kompetanse gjennom erfaring. Etter Oslo er Drammen den mest internasjonalt sammensatte kommunen i Norge. Vi har innbyggere fra 150 land, og arbeider derfor målbevisst for å bredde ut kulturtilbudet, ikke minst gjennom det arbeidet som Interkultur gjør. Denne kompetansen ønsker vi å dele, sier ordfører Tore Opdal Hansen.

Interkultur håndbok publikum på lanseringa
BILDE: Mange hadde møtt opp for å høre om og ta med seg den nyttige og viktige håndboka Mangfold i kulturlivet - hvordan inkludere flere foran, på og bak scenen?

Håndboka er rikt illustrert og teksten er oversiktlig og informativt. Ei bok som bør brukes flittig av kulturarrangørene for å skape et enda bedre og bredere mangfold i kulturlivet – til glede for alle aldersgrupper.

Interkultur med håndbok og brosjyrer
BILDE: Mangfold i kulturlivet er delt opp i tre kapitteler: Foran scenen (relasjoner), på scenen (relevans) og bak scenen (ressursmobilisering).

Foran scenen

Interkultur kompetanse tilbyr foredrag, skreddersyr workshops/kurs, individuell rådgivning, koordinerer mangfoldsnettverk, formidler relevante prosjekter og forskning, publikumsstudier og de driver forskning på feltet.

Dette kapittelet omhandler relasjonsbygging, publikum og publikumsutvikling. Hvordan når man nye publikumsgrupper som ikke besøker ditt arrangement i dag? Hvem og hvor er de? Hvordan skaper man dialog og tillit? Hvordan bør vi markedsføre? Erfaringen til mange kulturaktører er at nøkkelen til godt publikumsarbeid er relasjonsbygging. Gjennom bevisst å bruke tid og ressurser på å bygge gode relasjoner med publikum skaper man mer relevante kulturtilbud, sterke nettverk, gode ambassadører, økt rekruttering og tillit.

På scenen

Dette kapittelet omhandler relevans, programmering og billettsalg.

Uansett hva slags arrangementer du tilbyr publikum, vil de ikke komme dersom de ikke opplever det du tilbyr som relevant. Det handler om innholdet og rammen rundt arrangementet. Hvordan kan du programmere slik at du når ut til et større publikum og nye målgrupper?

Bak scenen

Dette kapittelet omhandler ressursmobilisering, rekruttering og frivillighet.

Kjenner jeg meg igjen i dette arrangementet? Studier viser at kulturorganisasjoner som lykkes i sitt mangfoldsarbeid er de som etterlever ønsket om mangfold også internt. Å knytte til seg dyktige ressurser i lokalsamfunnet, og ha en høy grad av medvirkning, er to andre viktige elementer ved ressursmobilisering. Ulike metoder arrangører bruker for å rekruttere og skape mer involvering og medvirkning.

Interkulturs ansatte
BILDE: Kaja Tvedten Jorem, Ivan Mazuze, Refka Kovae, Linn Silje Jarness Rohdin og Marit Stokkenes fra Interkultur som har all mulig grunn til å være stolte av håndboka Mangfold i kulturlivet.

– Håndbokutgivelsen er kult, sier Fredrik Haaning, leder for bystyrekomité for kultur, idrett og byliv, og legger til:

– Drammen blir en stadig mer internasjonal by og arrangerer kulturopplevelser med stort mangfold. Interkultur innehar verdifull kompetanse, som legges merke til i inn- og utland. Vi håper mange aktører vil bruke boka.

interkultur Fredrik Haaning med håndboka
BILDE: Fredrik Haaning, leder for bystyrekomité for kultur, idrett og byliv, mener håndboka viser verdifull kompetanse som det er viktig å dele med andre kulturarrangører - også utenfor Drammens grenser.

Interkultur er en helårsarrangør som formidler internasjonal kunst og kultur med et spesielt fokus på å nå et flerkulturelt publikum i Drammensregionen. Gjennom 75 ulike arrangementer i 1918 gledet de rundt 30 000 publikummere i alle aldre. Alt fra konserter, kunstutstillinger, litteraturkvelder, bokbad, danseoppvisninger, foredrag og debatter, Union Scene for barn og Globus internasjonale mat- og kulturfestival.

Ønsker du håndboka Mangfold i kulturlivet?