Onsdag 24. oktober hadde Drammen kommune besøk av European Integration Network (EIN), som ble etablert i 2016 for å styrke integreringsarbeidet i EU.

EIN er et forum for utveksling av erfaring, kompetanse og beste praksis, og drøfting av felles problemstillinger på integreringsfeltet for alle EU-land, i tillegg til Island og Norge. Nettverket er på embetsmannsnivå og omfatter om lag 30 representanter.

EU-delegasjonen ønsket å lære om kommunens arbeid med bosetting og integreringsarbeidet. Hva må til for å få til et godt samarbeid med både NAV, næringslivet og de frivillige organisasjonene? Både Kirkens Bymisjon, Internasjonal Drammen og NAV presenterte sine prosjekter, samt sitt samarbeidsprosjekt med Introduksjonssenteret.

introsenterets Elisabeth Solberg og Safia Hussein Ali Grande
BILDE: Introduksjonssenteret for utlendingers virksomhetsleder, Elisabeth Futsæter Solberg, og avdelingsleder Safia Hussein Ali Grande deler sine integreringserfaringer med de 30 delegatene fra European Integration Network (EIN). Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Introduksjonssenteret presenterte organisering av senteret, det praktiske bosettingsarbeidet og hvordan de legger til rette for at nyankomne gjennomfører introduksjonsprogrammet med gode resultater.  

Mer synlig i samfunnet

Liv Gaarder-Larsen og Natia Chkhetiani fra Internasjonale Drammen fortalte at flere private næringslivseiere ser behovet for å inkludere kvalifiserte innvandrere inn i det lokale arbeidsmarkedet.

Per i dag har cirka 30 prosent av Drammens befolkning flerkulturell bakgrunn, og det er helt nødvendig at private og offentlige instanser arbeider sammen for å integrere flerkulturelle best mulig inn i arbeidslivet. Stykket Holding, Kiwi, Mester Grønn, NAV, Drammen kommune med flere deltar i Internasjonale Drammen. Målet er at 1000 innvandrere og flyktninger skal komme inn i arbeidslivet i løpet av 2016-2020, og Liv Gaarder-Larsen tror de vil nå dette målet.

I dag er det 45 mentorpar, som samarbeider i jakten på jobber, samt bygger profesjonell dyktighet og nettverk. De arrangerer workshops, frokostmøter, samt deltagelse på konferanser og i diskusjonsfora for å øke forståelsen for det norske jobbmarkedet, og dets lover og regler.

– Målet er å gjøre seg mest mulig synlig i samfunnet som gode arbeidstakere, sier Liv Gaarder-Larsen fra Internasjonale Drammen.

NAVs representanter presenterer jobbintegrering
BILDE: Liv Gaarder-Larsen og Natia Chkhetiani fra Internasjonale Drammen avsluttet sitt foredrag med å presentere noen arbeidstakere med flerkulturell bakgrunn. Blant annet en mattelærer fra Syria, som underviser ved Universitetet i Sørøst Norge.

Kvalifisering til arbeidslivet        

Introduksjonssenteret har cirka 600 studenter, som enten er innvandrere eller flyktninger. For å få permanent oppholdstillatelse i Norge må du ha minst 550 studietimer i norsk. I tillegg må de ha 50 kurstimer for å lære om norske sosiale- og samfunnsforhold.

– Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) valgte Drammen som besøkssted for EU-delegasjonen fordi direktoratet synes Drammen kommune kan vise til gode resultater. Vi har lang erfaring, sier virksomhetsleder ved Introduksjonssenteret, Elisabeth Futsæter Solberg, som legger til at EU-delegatene var fornøyde, positive og interesserte under hele dagsbesøket i Drammen.

Safia Grande svarer på spørsmål fra salen
BILDE: Avdelingsleder Safia Hussein Ali Grande svarer på spørsmål fra EU-delegatene om boligsituasjonen for innvandrere og flyktninger i Drammen.