Jodtabletter er et beskyttende tiltak ved atomhendelser med radioaktivt jod, som tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke

Ved å få tilskudd av naturlig jod blokkerer man opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen.

Fagdirektør seksjon beredskap, Alicja Jaworska, i Avdeling atomsikkerhet og miljø (DSA), har hatt møte med Helsedirektoratet, som ønsket å lære av Drammen vedrørende opplegget rundt utlevering av jodtabletter i barnehager og skoler. Spesielt var de interessert i samtykke-erklæringer og dialogen med hjemmet hvis barnet skulle få jodtabletter.

Muligheten for samtykkeavkryssing for utlevering av jodtabletter i helse- og opplysningsskjemaet ved skoler og barnehager ønsker DSA å bruke som et godt eksempel for andre kommuner.

DSA, Statens legemiddelverk, og Apotekforeningen  sitter i ei arbeidsgruppe som ledes  av Helsedirektoratet. Gruppa jobber med distribusjon av jodtabletter og med  informasjonen knyttet til dette.  Arbeidsgruppa  utarbeider informasjonsmateriell for befolkningen, regionale og lokale myndigheter.

– Elevopplysningskjema/helse- og opplysningsskjema viser til de generelle skjemaene som skoler og barnehager har og som er felles for hele kommunen. Dette fylles ut av foreldre eller foresatte når barnet begynner i barnehagen eller på skolen.

Skjemaet inneholder informasjon om foresatte, allergier, fastlege med videre. Der er det et avkrysningspunkt for samtykke til at barnet skal få utlevert jodtabletter ved en atomhendelse, etter anbefaling fra nasjonalt hold, forteller kommuneoverlege i Drammen kommune, Madli Indseth.

Madli Indseth kommuneoverlege i Drammen kommune
BILDE: Kommuneoverlege i Drammen kommune, Madli Indseth, foran en stabel med ved, som kan bli en god varmekilde hvis strømmen går. Hun oppfordrer alle til å gjøre forebyggende beredskapstiltak hjemme, alt fra et lite lager matvarer med god holdbarhet til oppladet lommelykt. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Jodtabletter lagres sentralt og lokalt

Tidligere var jodtabletter lagret sentralt. Nå er beredskapen styrket ved at jodtabletter også lagres i den enkelte kommune. I Drammen er drøyt 26.000 jodtablettene lagret på legevakta, skoler, barnehager, helsestasjoner og sykehjem.

Dette sikrer da at jod kan deles ut i barnehager og skoler, hvis de oppholder seg der når en eventuell atomhendelse oppstår og det blir gitt råd fra nasjonalt hold om inntak av jodtabletter.

– Målgruppa er barn, gravide og ammende. I noen tilfeller kan bli gitt råd om at alle opp til 40 år bør ta jodtabletter, forteller Indseth,

Disse gruppene har størst opptak av jod og vil derfor ha mest nytte av tablettene. De har derfor størst risiko for å få kreft i skjoldbruskkjertelen etter å ha vært utsatt for radioaktivt utslipp.

Jodtabletter og eske
BILDE: Det anbefales å kjøpe jodtabletter reseptfritt på apoteket for hjemmelagring.