Risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen, etter å ha vært utsatt for radioaktivt utslipp, er størst hos barn og unge under 18 år, gravide og ammende.

Det er derfor bare disse gruppene som skal ta jodtabletter.

Føre var

Drammen kommune har drøyt 26.000 jodtabletter på lager.

– Det er viktig at kommunens beredskap er på plass, og det er den, sier kommunelege Madli Haaheim Indseth, og forteller at jodtablettene er lagret på legevakta, samt at man nå planlegger lagring av tabletter på skoler, barnehager, helsestasjoner, legevakt og sykehjem (helseknutepunktene).

Jodtabletter som beskyttende tiltak

Europas kjernekraftverk eldes og risikoen for alvorlige ulykker øker. Ferdselen med reaktordrevne fartøy langs norskekysten er sterkt økende og en ulykke med et slikt fartøy kan gi radioaktive utslipp som rammer Norge. Sannsynligheten for terroraksjoner har også økt.  

Jodtabletter er et beskyttende tiltak ved atomhendelser med utslipp av radioaktivt jod, som tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Ved å få tilskudd av naturlig jod blokkerer man opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen.

Fakta om jod

Jod er viktig for hormonene som regulerer stoffskiftet. Jod er også nødvendig for normal vekst og utvikling av hjernen hos foster og små barn. Mesteparten av jod i det norske kostholdet får vi fra melk og meieriprodukter, fisk og sjømat, egg, melk og meieriprodukter.