Ordfører Tore Opdal Hansen markerte at dammen på Kloptjern er rehabilitert. Og at nærområdet har fått seg et løft.

Dammen er rehabilitert og gjort mer stabil for å styrke dammen mot flom og istrykk. Dette ble gjort ved å støpe på en 1,6 meter tykk betongplate oppstrøms side.

- For å markere åpningen skal vi ikke klippe snor. I stedet skal vi slippe ut noen fisk, sier ordføreren, da han gjenåpnet dammen Kloptjern onsdag 12. september.

Ordfører Tore Opdal Hansen setter ut fisk i Kloptjern
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen markerer gjenåpning ved å sette ut fisk i Kloptjern.

Kloptjern har allerede gode stammer av blant annet ørret og abbor.

Tjernet regnes som den første vannkilden i Drammen vannverkshistorie. Den ble tatt i bruk i 1865. Men dammen i sin nåværende form ble ferdig i 1886. Vannforsyningen opphørte i 1981, men magasinet var reserve drikkevannskilde i Drammen helt fremt til 2008.

I tillegg til rehabilitering av selve demninger har VNI foretatt opprusting av gangveiene i området, rustet opp badeplass og etabler sittegrupper og gapahuk.