Vakre Kloptjern i Bragernesåsen får nå mindre og mindre vannstand. Tjernet skal være nedtappet og klar til restaurering av dammuren på forsommeren. Ny og solid mur skal være på plass i løpet av høsten, og våren 2018 vil det igjen være fullt vannmagasin i Kloptjern.

Da er det igjen tid for å finne fram badetøyet og piknikkurven.

Kloptjern.
Kloptjern ligger vakkert til på toppen av Bragernesåsen like innenfor Spiralen. Vannstanden minker, da dammuren skal rehabiliteres i sommerhalvåret.
Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Åpen bekk

Rør og ikke rør: Etter krav fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) vil det opparbeides et bekkeløp ved siden av gangveien ned mot Strøtvet. Dette gjør at vannet kan tappes raskere ned ved et uhell og flyte mer fritt i et naturlig bekkeløp. Ned mot Frydenbergdammen, forbi kolonihagen, vil vannet igjen legges i rør.

På grunn av nedtappingen er isen usikker, så folk som ferdes i marka frarådes å gå på isen.

Kloptjerns dammur skal rehabiliteres, derfor må vannstanden minskes.

Kloptjerns dammur.

Kloptjerns dammur rehabiliteres.