Nå er arbeidet med å utbedre dammuren på Kloptjern i full gang, noe som medfører ulempe for turgåere i området.

Kloptjerns dammur utbedres høsten 2017
BILDE: Arbeidet er i full gang med utbedre dammuren på Kloptjern. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Drammen kommune ber folk som er på tur ved Kloptjern om å respektere skilting og avsperringer, og ikke bevege seg i byggeområdet.

Kloptjern dammur utbedres
BILDE: Kloptjern er tappet ned og den gamle muren er klar for utbedring.

Fra 8. november og utover blir det kjøring av betong, noe som medfører økt trafikk av tyngre kjøretøy.
Ved snøfall vil det bli vurdert brøyting og strøing i området.

BILDE: Kloptjern er nå nedtappet på et svært lavt nivå.