Pukkverksdrift i Kobbervikdalen startet på 1960-tallet. Drammen kommune er grunneier og har leid ut arealet til flere pukkverksdrivere, som lagde et stort sår i terrenget med en bratt fjellvegg på cirka 50 meter i bakkant av det største bruddet i pukkverket.

Kobbervikdalen pukkverk
Kobbervikdalen pukkverk kan minne litt om Trollstigen, der veien går i sikk-sakk opp til toppen. Der oppe er det flott utsikt over Drammen i flere himmelretninger. Men hva skal området nå kalles, da det ikke lenger er et pukkverk?
Alle foto/film: Birgitte Simensen Berg

Franzefoss AS kjøpte Kobbervikdalen pukkverk i 2001, men har ikke drevet noe steinuttak, kun bearbeiding og videresalg av tilkjørte steinmasser.

Bruddene fylt igjen

Det ble inngått avtale, som innebar en avslutning av steinuttak i pukkverket og tilbakelevering av leieområdet innen 2016.

Kobbervikdalen pukkverk ordfører Tore Opdal Hansen taler
Ordfører Tore Opdal Hansen takker Franzefoss AS for avslutningsarbeidet som er foretatt i pukkverket. Blant annet er brudd fylt igjen og steinmasser sikret.

− Nå er bruddene fylt igjen med cirka 300.000 m3 stein- og løsemasser, øvrige bruddvegger er sikret, vekstmasser er påført og det øvrige området tilbakeført til naturområde. Nederst ved Holmestrandveien er bruddvegger sikret, området ryddet og planert og tilrettelagt for framtidig industri/lager.

Se film, hvor ordfører Tore Opdal Hansen takker Franzefoss AS for godt gjennomført arbeid. Litt bakgrunnsstøy fra biltrafikken i Holmestrandveien akkompagnerer talen.

Kobbervikdalen pukkverk ordfører og daglig leder Henrik Bager i Franzefoss Pukk AS
Et håndtrykk like solid som steinmassene i bakgrunnen. Ordfører i Drammen takker daglig leder i Franzefoss Pukk AS, Henrik Bager, for vel utført avslutningsarbeid og tilbakelevering av leieområdet til Drammen kommune.

Pukkverket blir grøntområde

− Området tilbakeføres til natur, landbruk og friluftsliv som gir et positivt bidrag som bynære friluftslivs- og rekreasjonsområder, sier avdelingsleder Widar Tandberg i Vei, natur og idrett.

Vei, natur og idretts Widar Tandberg med kaffelars
Widar Tandberg, avdelingsleder i Vei, natur og idrett, ser for seg at det kan arrangeres bakkeløpet “Pukkverket rundt” i framtida. Og på toppen vil det alltid smake med en god kopp kaffe.

Drammen kommune skal overta og drifte og forvalte de øvre områdene på 50 dekar. Franzefoss har allerede plantet cirka 1.100 bjørk og 500 furu, som en del av avslutningsavtalen.

− Som en bonus har vi overtatt driftsveisystemet som framtidige turveier og skiløyper, mer enn én kilometer, dersom det er mye snø. Disse kobles til Fruestien, en historisk sti i overkant av pukkverksområdet. Med en sammenbinding av lysløypesystemet på Nordbykollen får bydelen et sett av rundturer i “friluftsgave”, sier Tandberg, og legger til:

− Disse skal skiltes og merkes. Tiltakene er et bidrag til å realisere Friluftsløftet i bydelen Tangen/Åskollen og del av Røysjømarka. Området gir med sitt veisystem mulighet for idrettsarrangementer som for eksempel ”Pukkverket rundt”, som bakkeløp/terrengløp med store fysiske utfordringer.

Kartet viser løypenettet på Nordbykollen - koblet til Fruestien.

Fruestien - løypenett på Nordbykollen