Kunsthistoriker Asli Kural Dahl kan se tilbake på et stort registrerings- og takseringsarbeid av cirka 830 kunstverk i kommunal eie: fra grafiske verk til rundt 1.000 kroner til skulpturer til flere millioner kroner.

På rådhuset og i byens uterom er de mest verdifulle verkene. Den største testamenterte gaven kommunen har er fra lokalkunstneren Knut Hermod Knutsen. Hans malerier pryder mang en vegg i Drammen rådhus. I tillegg har han gitt ateliet sitt i Holmsbu til kommunen.

Asli K. Dahl kunstregistering

Kunsthistoriker Asli Kural Dahl har gjort en stor jobb med å registere og taksere rundt 830 kunstverk i Drammen kommunes eie. Hun blir liten ved siden av et maleri fra 1800-tallet: "Leiv Eiriksson på vei til Amerika" malt av Peter Nicolai Arbo, som henger i Drammen rådhus.
Foto: Birgitte Simensen Berg

Kunst på nett

I bystyrevedtak fra 2014 ble det bestemt å sette i gang et toårig prosjekt med registrering av kunstverk, som igjen skulle danne grunnlag for verdivurdering, forsikring og tilgjengelighet av kunstverkene, blant annet digital formidling.

− Jeg begynte i februar 2015, og besøkte først foregangskommunene Oslo og Bergen. Så valgte vi samme dataprogram for registrering som de store museene bruker, forteller Dahl. Hun startet med å sortere skjemaene som ble brukt i 2007-08, da virksomhetene fikk beskjed om å registrere arbeidsplassens kunst.

− Noen hadde gjort en grundig jobb, andre visste ikke helt hvordan de skulle gjøre det og noen hadde ikke tid til å gjøre jobben, sier Asli Kural Dahl, som har besøkt over 100 kommunale bygninger.

− Jeg fant nesten alt som var på listene, pluss mye mer, sier Dahl, som har registrert alle originalverkene: hun har tatt bilde både av framside og bakside, signatur, påskrift og merkelapper – over10.000 fotografier er tatt og mer enn 1.400 originale verk er registrert. I tillegg har hun samlet informasjon om kunstneren og gjort en digital registrering av det som er kunstfaglig eller av lokalhistorisk verdi.

Asli K. Dahl kunstregistering

Det er de store skulpturene som trekker opp den totale kunstverdien, og de er naturlig nok plassert i det åpne, offentlige rom. Her er en mindre skulptur av Marcus Thrane, som viser vei til rådhusets bystyresal.
Foto: Birgitte Simensen Berg

Kunstrom med UV-filter

På rådhuset har Asli Kural Dahl fått laget et lager, som kan brukes som kunstrom. Her har vinduene UV-filter, slik malerier og tekstilkunst er godt bevart.

− Denne kunsten kan jo lånes ut til virksomheter som i dag ikke har kunst, foreslår Dahl, som nå gir stafettpinnen videre til Drammen Eiendom, som skal ta vare på og forvalte Drammen kommunens kunstskatt og registrere ny kunst i kommende år. For i denne jobben går det ikke an å sette punktum.

Asli Kural Dahl, med magistergrad i kunsthistorie fra Universitetet i Oslo, er opprinnelig fra Tyrkia, men trives godt i Norge og Drammen sammen med kunstnermann og to barn.

− Kommunens kunstregistreringsprosjekt har vært veldig spennende, og jeg har funnet mange interessante verk og blitt kjent med kunstnere fra Drammen. Jeg har fått god hjelp av virksomhetene, og vi har hatt mange positive og interessante samtaler om kunstverkene, sier Asli Kural Dahl, som håper kommunens kunst får et fortløpende vedlikehold, samt at den sikres og stemples – slik at det ikke er i tvil om hva som er privat og kommunal eie.