Skal arbeide for at innbyggernes rettssikkerhet ivaretas i møtet med Drammen kommune.

Line Skrenes Jakobsen er jurist og har tidligere jobbet i NAV forvaltning både i Oslo og Drammen. Den 1. august hadde hun sin første arbeidsdag som kommuneombud i Drammen kommune.

Kommuneombud Line Skrenes Jakobsen
BILDE: Kommuneombud Line Skrenes Jakobsen

Hvorfor var du så interessert i denne stillingen?

- Jo, dette er spennende oppgaver for en jurist. Jeg er glad i forvaltningsrett og vil at vi alle skal forholde oss til de lover og regler vi har. Drammen kommune har 227 ulike lover de til enhver tid skal forholde seg til. Det er krevende selv for fagfolk, og for den vanlige innbygger er det nesten uoverkommelig å ha oversikt over alt dette. Så, jeg skal være en slags los for enkeltmennesker i Drammen kommune, forklarer hun.

Jakobsen har fått et mandat fra bystyret som ligger i bunnen, men hun forstår at hun må skape innholdet i stillingen selv.

- Stillingen er en del av rådmannens tiltakspakke i forbindelse med oppfølging etter korrupsjonssaken innenfor byggesak. Men mandatet fra bystyret er langt videre. Denne ombudsrollen er ikke først og fremst i forhold til byggesaker, den omfatter alle kommunale tjenester. Kommuneombudet skal være et lavterskeltilbud som kan kontaktes av innbyggerne i vanskelige enkeltsaker, påpeker hun.

Dette er jo nybrottsarbeid, hvordan kommer du til å gripe dette an?

- Mye tid til å begynne med vil gå med til å gjøre ordningen kjent for folk. Da må det skapes arenaer, så jeg vil ta kontakt med en rekke ulike organisasjoner i bysamfunnet. Jeg har også til hensikt å besøke kommunens ulike virksomheter for å sikre at ledere og ansatte kjenner ordningen godt. Det vil også være naturlig å pleie kontakten med andre ombud, slik som pasient- og brukerombudet, barneombudet og Sivilombudsmannen, sier Jakobsen.

Det nye kommuneombudet har en rådgivende rolle, og har ikke myndighet til å gi kommunen noen pålegg. Rollen er uavhengig av både administrativ og politisk ledelse i kommunen og ikke underlagt noen administrativ leder. Kommuneombudet rapporterer til formannskapet. De første ukene har hun kontor i rådhuset men i begynnelsen av september vil hun bli å finne på Gamle Kirkeplass 7.

- Jeg blir jo en slags vaktbikkje, selv om jeg ikke kan instruere kommunen. Jeg håper at folk vil ta kontakt med meg i for dem vanskelige saker, så kan jeg være en slags los og gi råd og veiledning. Jeg ønsker å være tilgjengelig og har derfor gjort avtale med biblioteket om at jeg skal være til stede der en kveld i måneden, til å begynne med. Jeg håper at drammenserne benytter seg av den muligheten, men jeg kommer også til å ta opp saker på eget initiativ, forteller hun.

Kommuneombud er en prøveordning frem til 31. desember 2019. Det er ikke avklart om ordningen skal fortsette i nye Drammen kommune når den etableres 1. januar 2020.

- Siden dette er en prøveordning er det selvsagt nødvendig med en evaluering før det tas stilling til om ordningen skal videreføres. Men jeg tror at det vil være svært nyttig med et ombud når de tre kommunene blir en og tre organisasjonskulturer skal smelte sammen, understreker kommuneombud Line Skrenes Jakobsen.

Les mer om hvordan du kontakter kommuneombudet, hva kommuneombudet kan hjelpe deg med, utfylling av fullmaktskjema og åpne kontordager på biblioteket.