Tirsdag gikk startskuddet for ny bybru og ny gang- og sykkelbru i Drammen. Om fire måneder skal et konseptvalg presenteres for formannskapet.

Dagens bybru sto klar til bruk i 1936 og var dimensjonert for å vare i 50 år. Nå har bybrua i Drammen gått ut på dato, og tirsdag 13. februar startet arbeidet for Drammens nye bybru for alvor.

Arkitekter, ingeniører, landskapsarkitekter og prosjektledere var samlet på Union for en oppstartsamling for parallelloppdrag for ny bybru og ny gang- og sykkelbru.

- Det er knapt noe byggverk i Drammen med større betydning enn bybrua, sa ordfører Tore Opdal Hansen, som hadde gleden av å ønske velkommen til oppstartsamlingen.
- Denne brua er betydelig mer enn bare en forbindelse. Den vil prege bybildet, sa ordføreren.

To nye bruer

Etter en søknadsprosess er det nå tre ulike team som skal jobbe med å lage hvert sitt konsept til to ulike bruer. En bybru mellom Bragernes torg og Strømsø torg og en gang- og sykkelbru på nedsiden av bybrua mot Holmenbrua.

Alle teamene har arkitekter, ingeniører, landskapsarkitekter, lysdesignere med mer, og ikke minst kompetanse og erfaring med å tegne og konstruere bruer.
Det er ikke en konkurranse der det beste konseptet blir valgt ut, men en prosess der kommunen fritt kan bruke det den ønsker fra de ulike konseptene.

Målet et at det er prosjekter som skal være med å utforske innovative, fremtidsrettede, bærekraftige og samtidig realistiske løsninger for brukonsept for disse to bruene.

- Vi kan velge ut hvilke deler av prosjektene vi ønsker, sier Tommy Iversen, kommunens prosjektleder. Han er ansvarlig for at parallelloppdraget dras fremover og kan presenteres for formannskapet i juni 2018.

- Teamene skal blant annet gi bruene en form, plassere landingsområder for gang- og sykkelbru og angi kostnader, forteller Iversen.

Tre team

De tre teamene som presenterte seg på samlingen består av:

  • Degree of Freedom/Nuno/Studio Oslo Landskapsarkitekter, ved prosjektleder Gaute Mo.
  • alt. Arkitektur/EFLA/BEaM/Dronninga, ved prosjektleder Lars Martin Dugstad.
  • Degree of Freedom/Saaha/Knight Architects/Asplan Viak, ved prosjektleder Birger Opgård.

- Det er utrolig mye kompetanse her i dag. Vi har store forventninger til dere, sa Tommy Iversen da han presenterte kommunens bakgrunn for parallelloppdraget.

Etter presentasjoner og signeringer av kontrakter på Union var alle deltakerne på befaring på og rundt bybrua.

Må løftes

Underveis skal konseptene vurderes av en tverrfaglig sammensatt vurderingskomité fra kommunens administrasjon. I tillegg skal arkitekt Arne Eggen sitte i komiteen. Eggen er hjernen bak Ypsilon bru.

- I dag er det en ordinær design på brua. En ny bru må løftes opp, og det må legges krefter i detaljering, mener Eggen.

Om en av de nye bruene blir like ikonisk som «hans» Ypsilon gjenstår å se.

Blir utstilling

I to runder skal de tre teamene og vurderingskomiteen møtes til arbeidsverksteder. Der skal ideer presenteres og bearbeides, før en sluttrapport må leveres 2. mai.

Sluttresultatene vil bli presentert/ offentliggjort på nett 30.05.18 og presentert for formannskapet 12.06.18.
Materialet fra oppdragene vil bli utstilt.

BILDE:Tommy Iversen (f.v), Birger Opgård, Lars Martin Dugstad og Tore Opdal Hansen.
BILDE:Tommy Iversen (f.v), prosjektleder i Drammen kommune, tre tre prosjektlederne for de tre teamene, Birger Opgård, Lars Martin Dugstad, Gaute Mo og ordfører Tore Opdal Hansen.