Bli med for å teste krepsefiskelykken i Blekktjern

Blekktjern

I år kan du fiske kreps i Blektjern i Drammen sørmark. Det vil fremdeles være stengt for krepsefiske i Landfalltjern og Klopptjern for at krepsebestanden kan ta seg opp igjen etter at dammene ble rehabilitert.

Kommunen har lagt noen begrensninger i tid, fangstmetode og antall kreps man får lov til å fange for å hindre at krepsen blir overfisket. Krepsefisket vil være fra 9 august kl. 6.00 til og med 11. august kl. 24.00. Fylkesmannen har innført minstemål for krepsen på 9,5 centimeter fra spissen av pannehornet til enden av halen.

Vi oppfordrer spesielt foreldre med barn og ungdom til å prøve en spennende fangst i ei mørk sommernatt. Krepsingen er gratis for barn under 16 år. De over 15 år må kjøpe fiskekortet «Fellesfiskekortet for Finnemarka». Det kan kjøpes på https://www.inatur.no/. Det koster 60 kroner for ett døgn, og 100 kroner for hele helgen.

Ferskvannskrepsen edelkreps, som er den krepsearten vi finner i Drammensmarka, er en rødlistet art både i Norge og internasjonalt. Det betyr at edelkreps er en sjelden art og at Drammen kommune har et ansvar for å ta vare på den. Likevel står det ikke i veien for at vi kan høste av overskuddet i de vannene der det blir mye edelkreps.

Den norske Edelkrepsen er spesielt truet av den amerikanske krepsearten signalkreps og sykdommen krepsepest som signalkrepsen har tatt med seg. Signalkrepsen har vært satt ut og spredd seg videre i en rekke vassdrag i Norge og Europa.

Du kan finne mer informasjon på www.drammenssportsfiskere.com.

Krav til krepsingen

  • Krepsing er kun tillatt fra land ved bruk av åtepinne (max. 3 åtepinner per person) eller ved å plukke kreps i strandsonen.
  • Det er satt antallsbegrensning på 30 kreps per person per døgn. All kreps under minstemålet på 9,5 cm, målt fra pannehornets spiss til enden av halen, skal straks settes ut igjen.  Dersom en stor andel av fangsten består av kreps under minstemålet vil oppsynet bringe hele fangsten tilbake til vannet. Kreps med størrelse på 12 – 13 cm er vanligvis gamle hanner som kan bli 20 år og eldre.
  • Under krepsing er lyskilde tillatt med vanlig lykt uten veldig sterkt lys.
  • Det er ikke lov å bruke teiner/ruser, froskemannsutstyr/våtdrakt eller båt.
  • Krepsepest og fiskesykdommer kan spres med åtefisk.  Åtefisk fra annet vassdragsområde skal være dypfryst før bruk. All åte skal fjernes etter bruk.
  • Under krepsingen vil Drammen Sportsfiskere og Drammen kommune gjennomføre oppsyn

Rapporter fangstresultatet

Alle som benytter seg av tilbudet om krepsefiske i Drammen bes om å sende inn fangstresultene per mail til Drammens sportsfiskere . Følgende data ønskes: antall kreps fanget, lengde, åte og dato for fangst samt ellers inntrykk av bestanden og måten krepsefisket ble gjennomført på. Alt dette for å skaffe til veie kunnskaper for den fremtidige forvaltningen av bestandene.

Kontakt

Lise Davanger Haüsler, naturforvalter, Drammen kommune.

  • Telefon 32 04 62 30/ 924 63 095

Eller

  • Truls Hafslund, DS, 996 08 071
  • John Tollefsen, DS, 971 63 134

Fiskekort

https://www.inatur.no/fiske/50ed7b05e4b092f33faf5178/fellesfiskekort-for-finnemarka