Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) har områdesamling en gang i halvåret. Mandag 22.januar ble de tatt imot av Drammen kommune. En kommune områdedirektøren i KS omtaler som en høykompetent organisasjon.

Rådmann Trond Julin og områdedirektør i KSHelge Eide under områdesamling i Drammen.
BILDE: Rådmann i Drammen Trond Julin (t.h) og områdedirektør i KS Helge Eide i samtale i bystyresalen i rådhuset.

- For oss er det interessant å høre hva som er viktig for Drammen, sier Helge Eide, områdedirektør i KS.
- Så kan vi tolke det og se hva vi kan gjøre. Vi må hele tiden utvikle oss slik at vi er mest mulig relevante for kommunene.


Eide mener Drammen er en høykompetent organisasjon. En organisasjon det kan være nyttig å se til.
- Her har vi både en medlemsforankret og en faktabasert kommune, sier Eide og skryter av høy kompetanse i ledergruppa i kommunen.

Mye felles

At samlingen er i Drammen gir kommunen en fin anledning til å vise KS hva og hvordan Drammen kommune drives.

- Det er flott å kunne ta opp og fortelle om hva Drammen er opptatt av. Og jeg hører jo at vi er opptatt av mye av det samme, sier Drammens rådmann Trond Julin etter å ha hørt KS-direktørens innlegg.

I underkant av 60 personer som jobber med interessepolitikk i KS besøkte Drammen rådhus mandag 22.januar. De traff ledelsen både i Drammen og Nye Drammen kommune.

Ordfører Tore Opdal Hansen ønsket velkommen før Lasse Hansen, direktør i KS, holdt et innlegg. Videre presenterte direktørene i Drammen kommune utviklingen og utfordringene i kommunen på områdene:

  • Kommuneøkonomi og lokaldemokrati - rådmann Trond Julin
  • Digitalisering og innovasjon - HR- og utviklingsdirektør Kirsti Aas Olsen
  • Inkludering og kvalifisering for framtidas arbeidslivsbehov - utdanningsdirektør Jan Sivert Jøsendal
  • Tjenesteutvikling innen helse og velferd - helse- og sosialdirektør Eva Milde
  •  Byutvikling i Drammen - Bertil Horvli

Fra Nye Drammen deltok prosjektrådmann Elisabeth Enger.

KS-direktør Lasse Hansen (t.v) og Helge Eide hører på Trond Julin i bystyresalen.
BILDE: KS-direktør Lasse Hansen (t.v), områdedirektør i KS Helge Eide og i underkant av 60 KS-medarbeidere hører på hva Drammens rådmann Trond Julin har å si om kommuneøkonomien og lokaldemokratiet.

Gruppesamtaler

Etter innleggene møttes lederne i Drammen kommune og KS-medarbeidere i ulike interessepolitiske områder til samtaler.

- Her møter vi dyktige fagfolk innen ulike interesseområder. Det er nyttig for begge parter, mener Julin.

Gruppesamtalene dreide seg om kommuneøkonomi og lokaldemokrati, digitalisering og innovasjon, inkludering og kvalifisering for arbeidslivets behov, kompetanseutvikling og tjenesteutvikling og byutvikling.