Frist 27. april.

Kulturpris diplom

Kulturstipend

Drammen kommunes kulturstipend er søkbart. Stipendet har som formål å støtte og inspirere aktive kunstnere/kulturarbeidere i kommunen. Kulturstipendet skal stimulere personer som ønsker å utvikle sin kompetanse og kunnskap innenfor kunst og kultur.

Kandidater til kulturprisen

Drammen kommunes kulturpris tildeles etter nominasjoner fra publikum. Prisen kan tildeles enkeltpersoner eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i Drammen. Formålet med prisen er å gi anerkjennelse for kulturelt engasjement samt oppfordre vinneren til videre innsats.

Les mer om kulturstipend og kulturprisen