Drammen kommunes kulturstipend for 2019 ble delt ut 20. mars på en forestilling under Johan Halvorsen musikkfest.

Kultursjef Tone Ulltveit-Moe og stipendvinner Veronica Isabelle Stubberud (stipendvinner Mirjam Kammler var dessverre ikke til stede). Foto: Børre Eirik Helgerud

Drammen kommunes kulturstipend har som formål å støtte og inspirere aktive kunstnere og kulturarbeidere i kommunen. Kulturstipendet skal stimulere personer som ønsker å utvikle sin kompetanse / kunnskap innenfor kunst og kultur. Videre sies at stipendet kan tildeles både:

  • utøvere innenfor kunst og kulturfeltet som ønsker å tilegne seg kunnskap som vil være til gavn for kulturlivet i Drammen.
  • studenter/elever innenfor kunst og kultur.

Det var mange sterke søkere, og fagjuryen hadde en vanskelig oppgave. Valget falt til slutt på Veronica Isabelle Stubberud (saxofon og obo), masterstudent ved Det Kongelige Danske musikkonservatorium i København, og Mirjam Kammler (chello), som er student ved Norges Musikkhøgskole og stipendiat ved Oslofilharmonien.

Vi gratulerer!