NHO kårer Kvalitet 19-vinnere.

NHO Service og Handel har flere ganger laget kommuneanalyser, men i år er første gangen som både tjenestekvalitet og kostnadseffektivitet er vurdert.

I alt 190 norske kommuner er analysert, og 32 av disse kommer ut som vinnere i undersøkelsen. Undersøkelsen omfatter også eiendomsdrift og renhold. Undersøkelsene er basert på KOSTRA-data fra 2017.

Drammen scorer maksimalt på kvalitet og ressursbruk innenfor omsorgstjenester sammenlignet med andre kommuner i sin KOSTRA-gruppe (gruppe 13). Førsteplassen deles med Asker, Grimstad, Oppegård, Røyken, Tønsberg og Ringsaker.

Kostragruppe 13 består av alle norske kommuner med mer enn tjue tusen innbyggere i 2013, med unntak av de fire største byene – i alt 49 norske kommuner.

Her finner du Kvalitet19