Få med deg ei venninne eller flere: Fra klokka 18.00 serveres spennende mat fra mange land, i tillegg kan du høre interessante foredrag av modige kvinner og nyte den ene flotte konserten etter den andre. Og alt er gratis!

Internasjonal gryte

Du får servert norsk lapskaus, pakistanske, somaliske, filippinske og tamilske gryteretter, i tillegg til kake og kaffe/te.

I løpet av kvelden kan du låne øret til mange artister, og gjerne danse til 13-kvinners gruppa Latino Salsa Ladies band, Patricia Morales Trio, Cheb Hocine og Quartet Lily Oviedo, samt se magedanserinnen Leila.

Også i år blir det mange spennende artister å få se og høre. Her fra fjorårets arrangement med Bulut med band.
Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Ozlem Bulut med band

Mot til å våge

Årets tema er Mot til å våge – fra skam til verdighet – hvor skam blir belyst fra forskjellige ståsteder:

Førsteamanuensis Gry Stålsett tar for seg skyld og skam i et folkehelseperspektiv. Filmprodusent Faridah Shakoor kjemper mot tabuer og er tildelt Oslo bys kulturpris for sitt arbeid med Abloom, som setter fokus på funksjonshemmede barn og unge, spesielt i minoritetsfamilie.

I tillegg blir det filmsnutter, utdrag fra Iselin Doret Brandt Bestvolds monolog “Tøff i badedrakt” og teaterinnslag om utseende og kropp. Ja, her vil du møte alt fra tøffe actionkvinner til en kvinne som finner sitt talent som ung gründer.

kvinnedagen 8. mars festkledde kvinner
Festkledde kvinner i fargerike kjoler i anledning kvinnedagen.

Om kvinnedagen

Hovedformålet med IMDis 8. mars-markering er å lage en åpen møteplass for innvandrerkvinner, der fokus er kvalifisering, arbeid og samfunnsdeltakelse.

Målgruppa for arrangementet er innvandrerkvinner i og utenfor arbeidsmarkedet, deltakere i introduksjonsprogrammet, norskopplæring og kvalifiseringsprogrammet, Jobbsjansen-prosjekter og brukere av NAV.

I målgruppa er også medlemmer av ulike innvandrerorganisasjoner/foreninger, frivillige organisasjoner, samt jenter i videregående skoler og deres mødre. Det er viktig at også etnisk norske kvinner deltar, slik at kvinner møtes på tvers av etnisitet.

Kvinnedagen er viktig fordi:

  • Den gir en fornuftig samfunnsbalanse. Ikke gi fra deg rettighetene dine og ikke ta andres.
  • det gjelder for alle som deler jordkloden (Qum Gilani) det fortsatt må en bevisstgjøring av kvinners rettigheter og muligheter i familien og i samfunnet. Som kvinne vil jeg si at vi har en vei å gå i forhold til kamp om likelønn og likestilling – og at det er morsomt og viktig å feire kvinnefellesskap på tvers av kulturer og nasjonal bakgrunn (Monika Bock)
  • alle mennesker er født like og derfor har kvinner like rettigheter som menn. Kvinnene må respekteres og behandles likt i alle situasjoner. I islam gis en kvinne stor respekt, og skal behandles bedre enn menn. Kvinnedagen er viktig for meg fordi vi har stemmerett og kan bestemme hva vi ønsker av utdanning og jobb (Fadumo Abdi Najb)

Og fra kvinnen i gata:

  • den kjemper for kvinners rettigheter både nasjonalt og internasjonalt
  • den kan vise den ulikhet som fremdeles finnes i samfunnet, blant annet så tjener kvinner gjennomsnittlig 20 prosent mindre enn mannlige kollegaer. Bare fordi de er kvinner 
  • den må rette fokus på menneskehandel. I følge FN er menneskehandel verdens nest største illegale økonomi, kun slått av våpenhandel. Ett våpen selges bare én gang, mens en kvinne og barnekropp kan selges mange ganger. Menneskehandel skjer over hele verden, også i Norge.

Union Scene med ballonger