Landfalltjernveien utbedres
Bilister må påregne ventetid i forbindelse med utbedring og utvidelse av Landfalltjernveien fra og med mandag 21. august.
Foto: Birgitte Simensen Berg

Veien mellom brua ved Blåsteinsbakkene og Damefallet skal nå utvidelse til glede for alle kjørende til og fra Landfalltjern. Etter utvidelsen vil to møtende biler kunne passere hverandre, og spesielt vil bilistene ha glede av dette vinterstid.

Spregning

Fra mandag 21. august må bilistene påregne noe ventetid på Landfalltjernveien i forbindelse med spregning langs veien mellom Blåsteinsbakkene og Damefallet.

Utbedring av veien er et spleiselag mellom Glitrevannverket og flere kommunale virksomheter.

Etter utvidelsen vil to møtende biler kunne passere hverandre, og spesielt vil bilistene ha glede av dette vinterstid.

Landfalltjernveien utbedring