Helsetjenestens Lærings- og mestringssenteret ble etablert i 2015, og tilbyr gratis hjelp til personer som har helseutfordringer: i gruppesamtaler får deltakerne bruke “verktøy”, slik at de kan leve med sin helsesituasjon.

Forskjellige temaer diskuteres, det er øvelser og hjemmelekser, hvor blant annet egne målsetninger settes.

Tilbudene per i dag er søvnskole, kurs for mestring av depresjon, tilbud for personer med lett til moderat angst og depresjon, gruppetilbud til personer med nevrologisk sykdom og skade, refleksjonsgruppe for personer som lever med langvarig smerte, forebyggende gruppe for pensjonister (Lyst på livet), selvorganiserte selvhjelpsgrupper og temakafé.

De som trenger det mest

− En kommune driver så mange hemmelige tjenester, så derfor reiser jeg rundt for å bli bedre kjent med tjenestemangfoldet, sier byens ordfører, Tore Opdal Hansen, og understreker at kommunen er spesielt viktig for dem som trenger det mest.

− Etter å ha fått prosjektpenger til tverrfaglig samarbeid, stilte vi oss spørsmålet: hvordan gi folk mestringsfølelse i hverdagen? Da vi måtte utviklet tilbudet selv, ble dette prosjektet god læring for både ansatte og brukere. Vi har laget en veileder, og er blitt invitert til departementet for å informere om hva vi har gjort. Jeg er veldig stolt av nybrottarbeidet og av medarbeiderne mine, sier helsesjef Anniken Blichfeldt Muren, og ser på Kristin Storvik og Randi Klemetsen.

lærings- og mestringssenteret til Helsetjenesten
Ordfører Tore Opdal Hansen får nyttig kunnskap om Lærings- og mestringssenterets mange tilbud under bordsamtalen med Randi Klemetsen, Anniken Blichfeldt Muren, Kristin Storvik og Elisabeth Thoresen.
Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Lavterskeltilbud med helseeffekt

− Det er uvant å sitte på den andre sida av bordet, å være den som trenger hjelp i stedet for å gi hjelp. Tap av helse og tap av kolleger gir sorgreaksjoner, som går i bølger, sier Elisabeth Thoresen, og legger til:

− Vi møtes én gang i måneden i et par timer, og prater om ting som opptar oss. Det er godt å få noen enkle verktøy å bruke: vi ser på ting utenfra, hva tapper oss for energi og hva fyller oss med energi? Man må ofte ha opplevd ting selv, for å skjønne situasjonen. Det synes ikke alltid utenpå hvordan man har det, og i ei slik gruppe slipper man å forklare så mye. Man må ofte starte på nytt i livet og bygge opp et nytt nettverk, sier Thoresen.

− Når vi sier ting høyt, så forplikter det. Og å være konkrete: hva kan vi gjøre med det vi sliter med? Hva gir vekst og hva er det som stopper utviklingen? Å gå ut av komfortsonen er viktig og tidvis krevende, forteller Randi Klemetsen, og får full støtte av helsesjefen, som legger til:

− Å jobbe på et tidlig tidspunkt i sykdomshistorien er veldig viktig.

Tverrfaglig samarbeid

− Dette er ikke en lovpålagt oppgave, men det viser at gode medarbeidere har satt i gang et tilbud som har stor betydning for dem det gjelder. Kommunen og politikerne ser på dette lavterskel- og forebyggende tilbudet som svært nyttig, sier Tore Opdal Hansen.

− Vi samarbeider med frivillige organisasjoner og andre brukerorganisasjoner. Vi har en toveisinformasjon, slik at vi ikke går i hverandres bed. Blant annet låner kreftforeningen lokaler her hos oss, sier Klemetsen.

− Takket være Lærings- og mestringssenteret har jeg revurdert livet og satt meg nye mål. Jeg fokuserer på hva jeg kan mestre og på mine ressurser. Noe som gir meg en meningsfull hverdag, samt at jeg kan føle meg verdifull, sier en takknemlig Elisabeth Thoresen, og får smil tilbake fra de andre rundt bordet.

Helsetjenestens Lærings- og mestringssenteret holder til i Fløyas flotte trebygning på Landfalløya og deler gårdsrom og park med Drammen Helsehus. Ordfører Tore Opdal Hansen vender tommelen opp for gratistilbudet til personer med helseutfordringer, og får solid støtte av Kristin Storvik, Elisabeth Thoresen og Randi Klemetsen.

lærings- og mestringssenteret skilt på Fløya