Mandag 20. august var 35 helsefaglærlinger samlet for å bli informert om hva de selv kan bidra med og hva Drammen kommune kan bistå med i deres lærlingperiode

21 lærlinger skal gjennom et toårig løp, ni deltar i prosjektet Menn i helse og fem skal gå et fireårig løp, hvor de kombinerer skole- og lærlingtid, teori og praksis.

Helsefag-lærlinger Hedda, Tom og Sunniva
BILDE: Lærlinger i helsefag, Sunniva Christél B-Andersen, Tom H. Pedersen og Hedda Mehren, ønsker alle å skape gode dager for byens eldre. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Givende å gi omsorg

Lærlingene Sunniva Christél B-Andersen (16), Konnerud bo- og servicesenter, Tom H. Pedersen (57) og Hedda Mehren (16), begge ved Åssiden helse- og omsorgsdistrikt, synes informasjonsdagen er nyttig og er fornøyde med valget av helsefag:

− Jeg har alltid hatt lyst til å jobbe med mennesker, da jeg ønsker å gi andre glede i hverdagen, sier Sunniva Christél. Ønskemålet er å bli sykepleier på sykehuset.

− Jeg ser fram til gode år som helsefagarbeider. Det trengs menn og godt voksne mennesker også innen pleie og omsorg. Sa opp min tidligere jobb, da jeg synes det er mer givende å skape gode dager for andre. Dette skulle jeg ha gjort før, sier Tom, som trives i hjemmesykepleien.

− Jeg har lyst til å hjelpe eldre, og ønsker å gjøre deres hverdag, som kanskje er kjedelig og grå, mer interessant og morsom, sier Hedda, som har som mål å bli akutt sykepleier eller operasjonssykepleier.

Helsefaglærlinger samlet sammen med ordfører Tore Opdal Hansen.
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen ønsker 35 lærlinger velkommen til Drammen kommune og til helse, sosial og omsorg.

Faglig stolthet

− Det å beherske et fag gir stolthet og autoritet, og den kompetansen dere nå skal erverve gir gode arbeidsmuligheter. Drammen kommune skal bygge kompetanse i bredde og dybde, sier ordfører Tore Opdal Hansen, som legger til at av 4500 ansatte jobber 2000 innen helse, sosial og omsorg (HSO). 5500 drammensere mottar i dag HSO-tjenester.

Kommunen, som har hatt lærlinger i 23 år, må ha en aktiv rekrutteringspolitikk for å sikre seg dyktige medarbeidere, og ordføreren er sikker på at en velfungerende lærlingordning er et godt virkemiddel.

− Fra 2017 til 2019 skal det opprettes 20 nye lærlingplasser per år til antallet er 140, for å kunne være mer i tråd med behovet. Vi trenger dere, og jeg håper at dere vil velge Nye Drammen som arbeidsplass når dere får fagbrevet i 2020, sier ordføreren, og forteller hva kommunen kan tilby lærlingene:

 • kunnskap og kompetanse
 • en solid yrkesopplæring som fører til fagbrev
 • kurs og variert praksis på ulike arbeidssteder
 • faste og dyktige instruktører, som har ansvaret for faglig opplæring og veiledning i læretida
 • kjennskap til helse, sosial og omsorg sitt arbeid
 • læringene kan bidra med nye ideer og kunnskap som vitaliserer og er positivt for arbeidsmiljø og arbeidsmetoder i virksomhetene
Hege Berge orienterer lærlinger innen helsefag
BILDE: Hege Berge informerer om lærlingordningen i helsefag, og forteller at det er et yrke i endring og med utviklingsmuligheter.

Oppfølging og tilrettelegging

I løpet av dagen fikk helsefagarbeiderne vite mer om lærlingordningen, fagforeningene og hovedverneombudet presenterte seg og sitt arbeid, de fikk kjennskap til sine rettigheter og plikter og læretidas krav og forventninger, gjennomgang og underskrift av arbeidskontrakter, samt hvilke kompetansemål som settes.

I lærlingtida blir det:

 • individuell praksisperioder med egen veileder i hver periode
 • evaluering
 • årlig samtale med Buskerud fylkeskommune
 • én studiedag per måned
 • én time veiledningstid per uke
 • fagdager
 • refleksjonsgrupper
 • personlig oppfølging og tilrettelegging i praksis