Arntzen er konstituert som HR- og utviklingsdirektør i Drammen kommune fram til Nye Drammen kommune etableres 1. januar 2020.

Lars Arntzen
BILDE: Lars Arntzen konstituert som direktør.

Han tar over jobben etter Kirsti Aas Olsen som er ansatt som direktør for administrasjon og administrativ effektivisering i Nye Drammen kommune.

Arntzen har fungert i jobben som HR- og utviklingsdirektør siden midten av august da Aas Olsen gikk ut i studiepermisjon.

Lars Arntzen er 45 år gammel og bosatt i Drammen. Han har jobbet i Drammen kommune siden februar 2017 som leder for multimedieenheten.