Lars Arntsen
Lars Arntzen (43) er ansatt som leder for Drammen kommunes nye multimedieenhet.

Arntzen kommer fra stillingen som prosjektleder for kommunikasjon i Buskerudbysamarbeidet, en stilling han har hatt siden høsten 2015. Før det arbeidet han i 14 år som journalist og i ulike lederstillinger i Drammens Tidende og Laagendalsposten.

- Det har vært stor interesse for stillingen, og vi har hatt mange meget godt kvalifiserte kandidater, sier HR- og utviklingsdirektør Kirsti Aas Olsen. Hun er svært fornøyd med at Arntzen har takket ja til stillingen og er trygg på at han vil bidra til at kommunen får en fremtidsrettet og god dialog med innbyggerne.

Den nye multimedieenheten skal sørge for at Drammen kommune har en fremtidsrettet og god dialog med innbyggerne. Det er viktig at kommunen er i stand til å nå ut til innbyggerne med viktig informasjon på en rask og treffsikker måte, ikke minst ut fra et beredskapsperspektiv. En multimedieenhet vil være et godt verktøy i slike situasjoner.

Lars Arntzen har bodd i Drammen siden 2001. Han kjenner dermed Drammen svært godt og har et stort kontaktnett i byen. Han ser frem til å starte arbeidet med å bygge opp den nye multimedieenheten.

- Jeg har hatt en veldig fin tid i sekretariatet for Buskerudbysamarbeidet, men Drammen kommunes multimediesatsing er så spennende at jeg ikke kunne la muligheten til å søke denne jobben gå fra meg. En kommune som Drammen har et stort kommunikasjonsbehov, og jeg mener at denne enheten er et offensivt og fremtidsrettet grep for å dekke innbyggernes behov for informasjon og dialog. Å få være med og bygge opp og deretter lede enheten er en utfordring jeg gleder meg til å ta fatt på, sier Lars Arntzen.

Endelig tiltredelsesdato for Lars Arntzen er foreløpig ikke fastsatt.