Legevakten i Drammen innfører et nytt system for bedre prioritering av pasientene. Men innføringen gjør at ventetiden kan bli litt lenger i en periode.

Mandag 4. juni innfører legevakta det nye systemet. De ansatte trenger opplæring. Derfor kan det bli litt mer venting enn vanlig de første dagene.

Systemet skal gi bedre service til brukerne fordi det hjelper de ansatte med å ordne køen i en prioritert rekkefølge. Prinsippet er at de som treng hjelp først, skal få hjelp først.

Systemet, som heter Manchester Triage System (MTS) er et av de mest brukte prioriteringssystemene i Norge og Europa. Systemet brukes i dag blant annet av sykehusene (Akuttmottakene) i Vestre Viken, Oslo, Kristiansand, Bærum legevakt, Tønsberg legevakt og Oslo legevakt for å nevne noen.