“Litt tid for deg” er et tilbud for pårørende og personer som lever med langvarig belastning, uavhengig av diagnose.

Lærings- og mestringssenteret til Helse, sosial og omsorg (HSO) i Drammen kommune ønsker å hjelpe pårørende til å sette fokus på seg selv og egen mestringsevne. Tilbudet har fire samlinger.

Litt tid for deg-brosjyre
BILDE: Psykolog Trude Hagen Kølbel har utviklet tilbudet "Litt tid for deg" i samarbeid med en pilotgruppe av pårørende. Foto: HSO

Takle hverdagens utfordringer

Psykolog Trude Hagen Kølbel har utviklet tilbudet i samarbeid med en pilotgruppe av pårørende.

Vi erfarer ofte at det kan være en utfordring å sette den syke til side og konsentrere seg om seg selv, selv for en liten stund. Hensikten med dette tilbudet er å styrke deltakerne til å takle hverdagens utfordringer og hindre helsesvikt, sier Trude Hagen Kølbel.

Tilbudet arrangeres på Lærings- og mestringssenteret på Landfalløya 78 (vis a vis Drammen helsehus), og driftes av psykolog og av kursholdere fra andre virksomheter i HSO.

Brosjyre om tilbudet “Litt tid for deg” sendes nå til alle fastlegekontorene og ytterligere informasjon skal gjøres tilgengelig på nettsida til Lærings- og mestringssenteret over sommeren.