Onsdag 14. desember klokka 16.00 summet stemmene i servicesenterets kantine: beboere, pårørende, brukerrådet og ansatte, samt ordfører Tore Opdal Hansen og helse- og sosialdirektør Eva Milde, var på plass rundt festdekkede bord.

Losjeplassen bo- og servicesenter livsgledesertifisertLivsgledeansvarlig Maya Løne (nummer to fra venstre) presenterer arbeidsgruppa si.
Foto: Birgitte Simensen Berg

Taler og allsang Livsgledeansvarlig Maya Løne presenterte livsgledegruppa, og fortalte at Losjeplassen bo- og servicesenter ble livsgledesertifisert 19. oktober.

– Vi jobber nå på en annen måte. Blant annet har vi samarbeid med to livsgledebarnehager som kommer én gang i måneden, hver uke kommer en besøkshund, samt at besøksvenner og andre frivillige kommer daglig og er med å aktivisere beboerne, sier Løne, og understreker at målet er å skape gode dager slik at beboerne har noe å glede seg til – hver dag.

Livsglede blir så vist i praksis, da Leif Bråthen (93) og Jan Petter Andersen byr opp til allsang med glimt i øyet.

Hva gir frivillighetsarbeidet Leif Bråthen og Jan Petter Andersen? Hør svarene på film.

Losjeplassen bo- og servicesenter livsgledesertifisert

Losjeplassen bo- og servicesenter livsgledesertifisert
Karer med humør og sangglede inviterer til allsang, og gjestene synger med Leif Bråthen (93) på keyboard og forsanger Jan Petter Andersen.
Foto: Birgitte Simensen Berg

Åpent og levende hus

– Vi har fokus på mestring og ressurser både hos ansatte og beboere. Samt å ha et åpent og levende hus. Det er blitt mer liv og røre i avdelingene, det bakes mer og arbeidsdagen går lettere med gode systemer og rutiner. Både bedre samarbeid og kommunikasjon trekkes fram som positive effekter av livsgledearbeidet, sier Tone Hodneland Larsen, leder av Livsglede for Eldre i Drammen, som har en oppfordring: Husk den sunne galskapen i hverdagen.

– Livsgledekonseptet har ført til verdifulle kvalitetsforbedringer for beboerne på sykehjemmet, og jeg er imponert over kreativiteten og respekten for enkeltmennesket dere har vist på vist på veien, sier ordfører Tore Opdal Hansen, og legger til:

– Arbeidet med livsglede gir store ringvirkninger, som bedre ernæringsstatus, positive tilbakemeldinger fra pårørende, bedre arbeidsmiljø og økt rekruttering av frivillige og flere besøk av hjemmeboende eldre.

Se ordfører Tore Opdal Hansen og hør hans tale

og talen til helse- og sosialdirektør Eva Milde, hvor hun også tar seg en svingom.

Losjeplassen bo- og servicesenter livsgledesertifisertGratulerer Losjeplassen bo- og servicesenter, ett av 49 livsgledesykehjem i Norge! Her mottar virksomhetsleder Anita Korsbøen Andersen det synlige beviset - et diplom - fra ordfører Tore Opdal Hansen.
Foto: Birgitte Simensen Berg

Losjeplassen bo- og servicesenter eksteriør