Det er for tiden store utfordringer ved Solumstrand renseanlegg. Lite avløpsvann kombinert med det varme været fører til at driftssettet på anlegget må endres, noe som gir utfordringer med uønsket lukt.

Det har i hele sommer vært jobbet med å optimalisere og vedlikeholde både prosessene og luktfjerningsanleggene for å unngå slike luktutslipp.

Drammen kommune beklager de eventuelle luktulempene dette medfører for naboer av renseanlegget.