Selv om det fremdeles henger mange trær over kabler og løypetraseer, har Drammen kommune bestemt at lysløypene tennes igjen.

I tillegg er det mange mørke lyspærer, både enkeltvis og over lengre strekning. Derfor bes publikum om å ferdes med aktsomhet og følge godt med når de bruker lysløypene.

Drammen kommune har daglig kontroll av løypenettet.

Trefall i Drammensmarka
BILDE: Dagens bilde som viser hvordan trær henger over lysløypa innenfor Spiralen. Foto: Bjørn Ringstad

Utbedring av lysløypene til uka

Drammen kommune starter med reparasjon av lysløypene mandag 22. januar. Løypenettet i Strømsåsen er lite berørt av trefall. De områdene som er verst framkommelig er nord for Spiralen, ved Stronghytta og Hvalsdammen.

Lysløypa fra Årkvisla til Jutultønna, som eies av Liungen, vil ikke bli preparert med store maskiner, da disse ikke kommer fram på grunn av trær som har falt over løypa.