Arbeidet med å reparere lysløypene pågår for fullt, som fører til noe trafikk med snøscootere og løypemaskiner i løypenettet.

Drammen kommune jobber fortsatt med å fjerne trær som faller over ledningene og løypene.

Arbeidet med å reparere lysløypene vil foregå ut denne uka og muligens også i neste uke. Dette avgjør været framover.

Drammen kommune ber brukere av marka vise stor aktsomhet når de ferdes i løypene på grunn av stadig trefall og økt motorferdsel i løypene.