Lyst på livet er en livskafé, hvor nye muligheter kan vokse fram.

Her får byens seniorer servert gode forslag som fremmer egen helse, livskvalitet og livsglede, ved å ta aktive valg, som igjen kan påvirke positivt vaner og mønstre i hverdagen.

Inspirere til det optimale

− Jeg så annonsen i avisa og tenkte at Lyst på livet kunne være til inspirasjon, slik at jeg kan leve så optimalt som mulig. Jeg er i ferd med å pensjonere meg, så derfor tenkte jeg at disse samlingene på Drammensbiblioteket kunne være noe for meg, sier Inge Otterskred.

− Gjennom min manns hjemmesykepleier ble jeg introdusert til dette tilbudet for oss eldre. Det er viktig ting som tas opp, blant annet sikkerhet i hjemmet, og andre temaer som gjør det lettere for en selv i tida framover. Det er viktig å følge med og være fornøyd med det man orker å gjøre, sier Mette Bjørklund, som nettopp har hørt foredraget “Naturlig aldring” til geriatrisk sykepleier Heidi Kleven.

Lyst på livet med Heidi Kleven
BILDE: Spesialsykepleier Heidi Kleven foredrar om "Normal aldring" for lydhøre seminardeltakere på Lyst på livet. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Slak eller bratt nedoverbakke

− Aldring starter når man er i 20-årene. Alle vil leve lenge, men ingen vil bli gammel. I alle fall ikke å bli kalt gammel. Mellom 65-79 år er man eldre og fra 80 år gammel, sier Heidi Kleven, og forteller at alderdommens bakke kan være slak eller bratt.

Med alderen skjer det endringer både kroppslig, psykologisk og sosialt. Kroppslig blir man lettere, tørrere, sprøere, lavere og feitere. Man får mindre krefter og er mer utsatt for sykdom. Syn, hørsel, balanse, reaksjonshastighet og muskelkraft svekkes.

− Et godt balanseråd er å pusse tennene på ett bein, sier Kleven, og understreker viktigheten av å ha venner og daglige gjøremål hvor hverdagsglede er med. Samt å ha mestringsstrategier hvis livet butter imot.

Lyst på livet med deltakere
BILDE: Deltakere og arrangører lytter til dagens foredrag om "Normal aldring".

Å være i nuet

Deltakerne får gode råd om å være i nuet, å gjøre så godt du kan og det er godt nok. Å være til stede i samtale med andre, samt å være til stede under måltider.

Lyst på livet har seks samlinger med temaene sikkerhet og trygghet, fysisk aktivitet, mat og drikke, sosialt nettverk og trygghet og medisiner. Og på hver samling vil deltakere ha mindfulness med spesialsykepleier Jorunn Haneset. Det blir gruppesamtaler og alle får utlevert ei arbeidsbok med frivillig hjemmeoppgaver. Det er Forebyggende helseteam for eldre i Drammen som drifter Lyst på livet i samarbeid med Lærings- og mestringssenteret.