Ute av syn, ute av sinn? 94 prosent av marin forsøpling fins på havbunnen, og i inneværende år blir det fire hovedkampanjer for å rydde både på og under vann, samt på stranda:

  • Før fuglene kommer, 18. februar-15. april
  • Strandryddeuka, 29. april-5. mai
  • Hold høsten ren, 16. september-22. september
  • Adopter en strand, hele året
Ren elv Bragernes strand
BILDE: Alle ønsker seg ei ren elv og strand. Og at elvebunnen er fri for søppel, som her ved og på Bragernes strand. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Klikk deg inn på Hold Norge rent og gjør en viktig miljøinnsats.

Det er viktig å ikke miste motet, men ta grep. Vi kan alle bidra til å minske og fjerne forsøpling i vann, elver og hav. Og det må gjøres nå:

Åtte millioner tonn plast tilføres havet hvert år, med andre ord en fullastet søppelbil hvert minutt. 80 prosent av denne søpla kommer fra kilder på land, mens 20 prosent fra aktivitet på havet. 90 prosent av avfallet som ligger på nordiske strender er plast.

Over 90 prosent av søpla ender på havbunnen, fem prosent i strandkanten og én prosent flyter på vannoverflaten.

Marin forsøpling med Sørum, Kleveland og Heidenstrøm.
BILDE: Målet er at 94 prosent av havbunnen skal være ren i 2031. For å oppnå dette må hver og en bidra, oppfordrer Tom Sørum fra Skjærgårdtjenesten, Kirsten Kleveland i Drammen kommune og Bjørn Heidenstrøm i Oslofjordens Friluftsråd.

Forebygging og holdningsendring

Kirsten Kleveland, miljørådgiver i Drammen kommune, konsulent Bjørn Heidenstrøm i Oslofjordens Friluftsråd og Tom Sørum, fagsjef for Skjærgårdtjenesten, deltar i workshop i Marin forsøpling og strandrydding 7. mars i Drammen, og har gjort seg noen tanker om temaet:

− Vi må forebygge og åpne opp øynene, da det er viktig å stoppe marin forsøpling før det kommer ut i havet og blir omdannet til mikroplast. Det er naturligvis ikke sunt at mikroplast kommer inn i næringskjeden. Vi må fjerne synlig plast, og fokusere på rydding i og langs elver som ender i sjøen, sier Tom Sørum.

− En holdningsendring må skapes: Fra er det så nøye, da? Til oi, dette er ille. Dette må vi gjøre noe med! Og det er viktig å engasjere barna i arbeidet. Drammen, som elveby, er i en posisjon til å ta lederrollen i dette arbeidet og vise hele landet hva som må gjøres for å få redusert marin forsøpling, mener Bjørn Heidenstrøm.

− Alle kan bidra. Vise respekt og ta godt vare på omgivelsene våre. Ikke kaste søppel i naturen, samt å plukke opp søppel i vann og på land. En positiv bry seg-holdning til miljøets beste er ønskelig, mener Kirsten Kleveland, som legger til at folk kan stille seg spørsmålet: Ville jeg gjort dette hjemme? For naturen er vårt felles stuegulv.

Rydd din egen strand

Prosjektet Ren Oslofjordstrandlinje har fått midler fra Miljødirektoratet hvert år fra 2015 til og med 2018, og håper det samme skjer i 2019.

99 tonn marint søppel ligger og flyter i fylkene rundt Oslofjorden, så ryddebehovet er stort. Drammen kommune er én av samarbeidspartnerne i strandryddingsaksjonen, hvor byens befolkning oppfordres til å rydde som en del av turen.

Marin forsøpling undervannsdrone ROV
BILDE: Undervannsdronen Mini-ROV kartlegger situasjonen på havbunnen og kan ta opp gjenstander opp til 45 kilo, forteller Steffen Thomsen på workshop marin forsøpling 2019.

Undervannsdroner kartlegger i dag elvebunnen i bynære strøk, og avdekker vegetasjonsfattige områder uten tang og tare og døde blåskjell. Her har mennesker dumpet alt mulig, fra flasker, kjøleskap, båtvrak, bilbatterier og -dekk. Tidens tann forvandler gummidekkene til mikroplast. I tillegg er det et stort problem med såkalt spøkelsesfiske: fiskegarn og hummerteiner som er mistet, ligger på havbunnen og fremdeles fanger fisk og skalldyr, som dør langsomt i fangenskapet.

Oppfordringen til slutt er at vi alle, små og store, deltar på strandryddedagen i vårt nærområdet i løpet av uka 29. april til og med 5. mai. Tenk sikkerhet, på med plasthansker og rydd i vei. Det er et viktig arbeid å kvitte oss med marin forsøpling: både for oss som lever i dag og for kommende generasjoner.