Nytt kull med mannlige helsefagarbeidere starter opp. Kan dette være noe for deg? Kom på informasjonsmøte 31. januar.

Drammen kommune er med i et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor menn med NAV-ytelser tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider. Programmet heter Menn i helse.

Informasjonsmøte

Nytt kull skal nå startes opp og det arrangeres derfor informasjonsmøte:

  • Dato: 31. januar
  • Klokkeslett: 09 00 - 11 30
  • Sted: NAV Drammen, Grønland 55, Drammen

På informasjonsmøtet blir det gitt informasjon om Menn i helse, utdanningen og jobbmulighetene.

I etterkant av møtet vil det bli gjennomført intervju. Etter intervju vil egnede og motiverte kandidater tilbys en 12 ukers veiledet praksisperiode som helserekrutt på sykehjem eller tilsvarende.

Deretter er det sommerjobb og videre utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider.

Noe for deg?

Ta kontakt med din lokale NAV-veileder for å få avklart om du mottar egnet ytelse fra NAV og for påmelding til informasjonsmøtet.