I løpet av 2018 er tre nye bedrifter i Drammen blitt Miljøfyrtårn-sertifisert. Det gjør det lettere å ta grønnere valg også i transportsektoren.

Kirsten Kleveland og
BILDE: Kirsten Kleveland har delt ut Miljøfyrtårnplakett til Bilpleiespesialisten Drammen AS.

Tirsdag inviterte Drammen kommune til utdelig av diplomer i rådhuset. Anledningen var bedrifter som skulle Miljøfyrtårnsertifiseres.

Bilpleiespesialisten Drammen AS var den ene av de tre bedriftene som skulle få sin sertifisering, og den eneste med mulighet til å delta på utdelingen. Dette er den første bilpleievirksomheten som er Miljøfyrtårn-sertifisert, ikke bare i Drammen, men i hele Buskerud! Det er det verdt å feire.

Logistikk, bilforhandler og bilpleie

De tre ny-sertifiserte bedriftene er:

  • B.H. Ramberg A/S avd. Drammen, som driver med transport, logistikk og lagring for næringslivet, med landsdekkende fremføring av gods.
  • Toyota Drammen AS avd. Drammen, en bilforhandler med salg av både nye og brukte kjøretøy, og vedlikehold av på eget verksted.
  • Bilpleiespesialisten Drammen AS, som driver med vedlikehold av kjøretøy gjennom blant annet lakkrens og lakkforsegling, polering og dyprens av interiør.

Viktige lagspillere

Rådhuset er selv sertifisert, og ifølge den siste rapporten til FNs klimapanel er det viktig at alle er med å ta i et tak nå. Kommunen er derfor veldig glade for at også transportsektoren er med i Miljøfyrtårn-familien. Transport er en stor kilde til miljøpåvirkning, både i form av klimagasser, utslipp til vann og produksjon av miljøskadelig avfall.

Transport er viktig for hele samfunnet, for å få varer og folk frem. Spesielt i et land som Norge, med fjell og daler, er vi avhengige av både store og små kjøretøy for å få varer, tjenester og folk dit de skal.

Det er derfor viktig at virksomheter som arbeider med transport og kjøretøy også tenker grønt.

Disse virksomhetene viser at det går an å bli mer miljøvennlig også ved frakt av varer, og salg og vedlikehold av bil. Dette er viktig både for kundene deres, byen vår og det store bildet. Tenke globalt, handle lokalt, tross alt.

Mange bekker små

- Virksomhetenes sertifisering er også en inspirasjon til oss i Drammen kommune. Vi jobber blant annet med å få til en tjeneste for grønn varelevering i bysentrum, gir støtte til etablering av ladepunkter for el-biler, og skal starte opp overvåking av Drammensfjorden igjen, forteller Kirsten Kleveland, miljørådgiver i Drammen kommune.

Utslipp fra transportsektoren er viktige faktorer i alle disse sakene. Sertifiseringen viser at disse bedriftene jobber aktivt med å redusere sine bidrag til de totale utslippene.

- Vi vil derfor ønske virksomhetene lykke til med deres gode arbeid videre, og gratulere med sertifiseringen, sier Kleveland. 

Miljøfyrtårnplaketten