På grunn av store snømengder er det mye trefall over lysløypenettet. Derfor velger Drammen kommune – av sikkerhetsmessige årsaker – å slå av lyset i hele sitt lysløypenett.

Unntaket er lysløypene i World Cup-anlegget på Konnerud, men dette vil bli stengt ved trefall over kabel.

I dagene framover vil Drammen kommune prioritere fjerning av trær hengende over lysløypene. Dette fører til at store deler av fjernløypenettet ikke vil bli preparert før i slutten av uka.

Målet er å kunne tilby brukerne fullverdig løypenett til helga.

Ved spørsmål, ta kontakt med skog- og naturforvalter Bjørn Ringstad på telefon 906 93 805.