Leder i Konnerud hagelag, Brede Holst

- Brunsneglene har en fantastisk formeringsevne og de forflytter seg mye, så det hjelper ikke om jeg gjør noe i min hage hvis ikke naboen gjør noe også. Stikkordet er dugnad, sa leder i Konnerud hagelag, Brede Holst, på det åpne kveldsmøtet i rådhuset 20. februar.

De om lag 50 tilhørerne kom fra forskjellige steder på Østlandet og fikk høre Holst forklare Konnerudmetoden.

- I dugnaden vår i 2015 deltok 1500 personer. Vi brukte 10 tonn snegleåte som var infisert med nematode-snyltere og bakterier, og vi brukte åten samtidig på større områder. Friske brunsnegler spiser syke snegler og bringer dermed smitten videre, fortalte Holst og slo fast at tilbakemeldingene viser at mange områder har hatt betydelig nedgang i antall brunsnegler.

Forsker Bjørn Arild Hatteland fra Norsk institutt for bioøkonomi, fortalte at brunsneglene genetisk antakelig kommer fra Sør-Frankrike og at de første kom til Norge  på åttitallet. Nå finnes de over hele landet, og det er funnet opptil 210 snegler på en kvadratmeter. Han var imponert over resultatene av Konnerudaksjonen, men helt kvitt brunsneglen blir vi nok ikke, mente han.

Avdelingsleder park, Marte Kristine Høibraaten, rettet oppmerksomheten mot en kommende aksjon som skal gjennomføres for at folk ikke skal kaste gress og hageavfall i skråninger og grøftekanter, siden dette fungerer som sneglehotell og matstasjoner.

- Vi vil være med på å yte støtte dersom andre bydeler og hagelag vil gjøre en tilsvarende aksjon som på Konnerud, lovet Widar Tandberg, avdelingsleder natur i Drammen kommune.

Tilhørere

De framøtte tilhørerne fikk også svar på spørsmål om priser og praktisk gjennomføring av en snegleaksjon. Mer informasjon om sneglebekjempelse finnes på facebooksidene til Konnerud hagelag.

Bak møtet stod Drammen kommune, Hageselskapet Buskerud, Konnerud hagelag og Hageselskapet Drammen.