Hva skal til for å løfte det nære friluftslivet i Åssiden bydel? Det kan du som bor i bydelen være med på å bestemme gjennom Friluftsløftet. Nå er det nemlig innbyggerne på Åssiden sin tur til å avgjøre hva tre millioner kroner kan brukes til.

I Drammen kommune ønsker man at terskelen for fysisk aktivitet bør være lav. For å legge til rette for fysisk aktivitet må det være god tilgjengelighet til naturområder og nærmiljøanlegg. Med Friluftsløftet er målet å gi folk enda bedre muligheter for turer og fysisk aktivitet i bydelenes nærfriluftsområder.
Først ut var lokalbefolkningen på Åskollen, Tangen, Knive og Røysjømarka i 2017. Året etter var det Strømsø bydel som fikk bevilget tre millioner kroner. Nå er det altså Åssiden bydel sin tur.
En syklist er på vei på grusveien langs elva på Åssiden.
BILDE: Hva skal til for at akkurat du bruker det nære friluftlivet mer? Nå kan du komme med dine ideer.

Du kan bidra 

Trengs det for eksempel nye turveier, møteplasser eller samlingspunkter? Er det noen skjulte perler som kan bli bydelens stolthet? Hva med tilrettelegging, tilgjengelighet og informasjon om turmulighetene? Eller gatekunst, turvenner, urban dyrking, badeplasser eller andre elementer som kan bidra til mer bruk av friluftslivet i nærområdene.
Dine ideer og innspill kan bidra til at Åssiden bydel blir et enda bedre sted å bo.
Dronebilde av Åssiden bydel. Bildet tatt fra elvesiden.
BILDE: Nå er det innbyggerne i Åssiden bydel som kan bestemme hva tre millioner kroner skal gå til for å løfte friluftslivet i nærområdet.

Friluftsløftet


Friluftsløftet 2019 er et samarbeid mellom lokalbefolkningen, lag og foreninger og Drammen kommune. Her skal folk si sin mening om hvilke friluftskvaliteter som er viktig for dem, og hva de mener må til for å løfte friluftslivet i sitt nærområde.
De forslagene som er realistiske å gjennomføre vil få en prislapp og legges ut til prioritering for innbyggerne på Åssiden. De tiltakene som får flest stemmer gjennomføres - så langt de tre millionene rekker.
Alle innbyggere over 16 år kan være med å stemme frem hvilke tiltak som skal gjennomføres.
Du kan være med å bestemme hva pengene skal brukes til. Kom med forslag på nettsiden for innspill og ideer. Du kan også sende oss forslag og ideer på mail til
En alpinist hopper på ski i Drammen Alpinsenter.
BILDE: Åssiden har mye å by på av nært friluftsliv.