Drammen kommune skal videreutvikle alle byens helse- og omsorgsdistrikt til å bli helseknutepunkt. Møter du opp på nabolagskonferanse, kan du være med på å påvirke hvordan det skal bli. Vi ønsker å høre din stemme, dine ideer og dine ønsker.

Rådgiver i Drammen kommune, Maria Bergli og Liv Busland, virksomhetsleder Åskollen Helse- og omsorgsdistrikt.
BILDE: Maria Bergli (t.v), planrådgiver i Drammen kommune og Liv Busland, konstituert virksomhetsleder ved Åskollen helse- og omsorgsdistrikt.

Vi blir stadig flere eldre og behovet for boliger og tjenester innenfor helse, sosial og omsorg øker. I 2040 vil antallet eldre over 80 år være fordoblet fra 2016. Drammen kommune kan ikke sitte ikke på gjerdet og se på denne utviklingen. Kommunen må se framover. Her er det behov for endring og nytenkning.

Nettopp derfor skal dagens helse- og omsorgsdistrikt utvikles til ni helseknutepunkt rundt i byen. For at disse helseknutepunktene skal bli best mulig, ønsker kommunen å engasjere innbyggerne.

Sosial møteplass

«Lengst mulig i eget liv», er et av målene for helse, sosial og omsorgstjenesten i kommunen. Kommunen vil satse mer på hjemmetjenester og praktisk bistand i årene som kommer. Målet er at innbyggerne skal kunne bo hjemme så lenge som mulig.

Helseknutepunktene skal være et kontaktpunkt mellom kommunens tjenester og innbyggerne. Det skal være et knutepunkt som består av sykepleieklinikk, forebyggende tiltak, hjemmetjenester, livsløpboliger, livsgledesykehjem. Det er også ønskelig å inngå avtaler med fastleger og private aktører som frisører, fotpleiere, butikker, kiosk og kafeer.
Ideen er at det skal være et møtepunkt for brukere og pårørende, frivillige og foreninger. Et sted man kan utføre praktiske og nødvendige gjøremål, men ikke minst være en sosial møteplass som er åpen for alle.

Vil høre dine ideer

Har du innspill til hva eller hvordan helseknutepunktene bør være? Da har du sjansen.

Først ut med nabolagskonferanse  var Åskollen helse- omsorgsdistrikt. Deretter Bragernes. Nå er det Åssiden som står for tur.

Nabolagskonferansen for Åssiden-området arrangeres i menighetssalen i Åssiden kirke (Åkerveien 4), onsdag 8. november kl. 1700-2000. Det blir servert enkel middag fra kl. 16.30.

Det er en åpen invitasjon til alle innbyggere på Åssiden hvor de kan komme med innspill til hvordan det nye helse- og omsorgsdistriktet på Berskaug kan se ut.

- Vi ønsker å høre dine ideer til hvordan vi kan bygge opp helseknutepunktet som bidrar til å gi deg og naboene dine et enda bedre lokalsamfunn, sier Maria Bergli, planrådgiver i Drammen kommune.

Er du med i et lokalt råd eller utvalg, jobber du på den lokale skolen, driver du et idrettslag, et korps, en nærbutikk eller en frisørsalong? Er du opptatt av nærmiljøet ditt? Da vil vi treffe deg.

- Målgruppen for helseknutepunktene er alle innbyggerne - i alle aldre. Helseknutepunktet skal være et sted for både barn, ungdom, voksne og eldre, enten du er tjenestemottaker, pårørende eller bosatt i nabolaget, sier Bergli.

Etter hvert vil det også bli nabolagskonferanser på Hamborgstrøm, Gulskogen, Marienlyst, Konnerud og Fjell helse- og omsorgsdistrikter.

Tett samarbeid

Noen av knutepunktene skal ha samme lokasjon som i dag, noen skal flyttes, mens andre er usikre. Noen knutepunkt renoveres og utbedres, mens andre må bygges helt nye. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med arkitekter, landskapsarkitekter, byplan i Drammen kommune og Drammen Eiendom. 

Rekkefølgen for utviklingen av de ulike helseknutepunktene vil bli bestemt i forbindelse med budsjettbehandlingen. Landfalløya helse - og omsorgsdistrikt vil få sitt helseknutepunkt i forbindelse med nytt sykehus på Brakerøya i 2025.

Her kan du lese hele behovsanalysen som ligger til grunn for utviklingen av helseknutepunktene.