Take off prosjekt næringsvekst 2020

Over 330 påmeldte fra næringsliv, politikk og organisasjoner var samlet på Union Scene 22. februar for oppstart av prosjekt Næringsvekst 2020. Prosjektet overtar etter omdømmeprosjektet, og har som mål å årlig skape 500 nye arbeidsplasser i Drammen.

Oppstartkonferansen skapte engasjement og begeistring hos både deltakere og foredragsholdere og gir et godt utgangspunkt for en felles dugnad for flere arbeidsplasser, vekst og innovasjon i regionen.

Prosjektet er et fireårig samarbeidsprosjekt mellom Næringsforeningen i drammensregionen og Drammen kommune.  Drammen bystyre har bevilget 2 millioner kroner i året til og med 2020.

Se video fra oppstartkonferansen

Ordfører Tore Opdal Hansens presentasjon på konferansen

Les mer om målene for prosjektet