Nærmiljøvertene er unge som bryr seg og tar utgangspunkt i ung-til-ung formidling i regi av Forebyggende Uteteam i Drammen kommune.

I et ung-til-ung perspektiv skal vertene være gode forbilder for yngre ungdom, der de hovedsakelig støtter og veileder, samt oppmuntrer til positive aktiviteter, som for eksempel idrett, friluftsliv og andre sosiale aktiviteter.

Rosengård og Rinkeby inspirerer

Konseptet nærmiljøverter er hentet fra Rosengård og Rinkeby i Sverige og bydel Søndre Nordstrand i Oslo. Det er noen klare likhetstrekk mellom Fjell bydel og disse stedene når det kommer til høy innvandrertetthet, høy andel med lav utdanning, høy andel som lever i lavinntekshusholdninger, samt høy arbeidsledighet både blant ungdom og voksne.

Fjell bydel sett fra lufta
BILDE: Nærmiljøvertene på Fjell skal være gode forbilder for yngre ungdom. De skal hovedsakelig støtte og veilede, samt oppmuntre til positive aktiviteter. Foto: Birgitte Simensen Berg

Lokalkunnskap og -kjennskap

Nærmiljøvertene vil være uniformerte med kommunale jakker og være trygge unge voksne. De er dialogpersoner, som selv er vokst opp og bor, eller har bodd i området, og har kjennskap til miljøet.

For ungdom kan det oppleves mindre skummelt å snakke om vanskelige temaer med andre ungdom fremfor ukjente voksne som arbeider i et system som de og familien kanskje ikke har tillit til. De skal være godt synlige i bydelsmiljøet og gjøre seg tilgjengelig for alle.

Brobryggere og kulturformidlere

Nærmiljøverter er brobyggere som bistår med enkle praktiske ting og snakke med barn og unge om det å ikke ha venner og å føle seg utenfor et sosialt felleskap, om hvordan hatefulle ytringer, trusler og vold påvirker den som blir utsatt for det. Hvor viktig det er å ha fritidsaktiviteter, om hvordan det å ta del i fellesskapet er like viktig for ens eget liv, som det er til gagn for samfunnet vi vokser opp i.

De kan videre fange opp personer som er i risiko for radikalisering, eller utenforskap i en tidlig fase og motivere/hjelpe dem til å bli en del av et positivt fellesskap og eventuelt få hjelp fra kommunale tjenester.