Det ventes regn og stedvis kraftige regnbyger fra tirsdag kveld. Drammen kommune er forberedt. Vi har inspisert og rensket bekkeinntak og er i beredskap. Varselet er noe nedjustert men er fortsatt på gult nivå.

Hva kan du gjøre selv?
Hold deg oppdatert og søk informasjon.
 • Følg med på oppdaterte sanntidsdata og prognoser på varslingsportal om naturfare varsom.no og værtjenesten yr.no.
 • Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter (kommune og fylkesmann sine websider). Ved stor hendelse kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.
 • For info om stengte veger, ring vegtrafikksentralen på tlf.177 eller se trafikkmeldinger i kart

Gjør det du kan for å begrense skader

 • Bidra til å holde sluk åpne. Drammen har ca 5800 sluk og her kan prvatpersoner bidra.
 • Sikre og flytte verdier bort fra utsatte steder (bil, campingvogn, båt, løse gjenstander i hagen).
 • Er det fare for vann kan komme inn i kjeller, garasje, første etasje, bør gjenstander flyttes opp fra gulvet.
 • Hold dører og vinduer til kjeller lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
 • Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som er oversvømt

Ikke oppsøk fare

 • Vi fraråder å oppholde deg nær elver og bekker med stor vannføring.
 • Husk at elva du krysser i dag, kan være ganske mye større når du skal tilbake.
 • Ikke kjør båter i elver med flomvannføring. Du kan støte på trær, rundballer og løse gjenstander som har blitt tatt av flomvannet.
 • Unngå å kjøre bil når du ikke trenger det i områder med rødt og oransje varsel. Veier kan stenges pga. flom og jordskred.
 • Hold deg unna bratte skråninger med løsmasser, og elver og bekker med stor vannføring, fordi erosjon langs elve- og bekkeløp kan utløse skred.

Kontakt kommunen hvis du har behov for akutt hjelp ved flomfare eller skredfare mot huset ditt.