Postlister, politiske dokumenter, byggesaksdokumenter og drammen.kommune.no vil ikke fungere i perioder på kvelden onsdag 18. oktober.

På grunn av oppgraderinger vil flere av de digitale tjenestene i Drammmen kommune være ute av drift kvelden onsdag 18. oktober.

Klokka 20 00 - 20 30

Følgende tjenester er ute av drift denne perioden:

  • www.drammen.kommune.no

I tillegg vil flere interne systemer være nede:

  • Gatsoft
  • Gerica
  • CGM
  • Visma Profil

Klokka 22 00 - 24 00

  • www.innsyn.drammen.kommune.no 

Dette er kommunens innsynsløsning for politiske dokumenter, oversikt over politiske organer, byggesaksdokumenter og postlister.