Tirsdag 16. mai var det markering at Nerdammen og Mellomdammen nå er rehabilitert og magasinene er fulle igjen. Ordfører Tore Opdal Hansen markerte ferdigstillelsen med utslipp av ett år gamle ørretyngel.

Nerdammen utsetting ørretyngel
Ordfører Tore Opsal Hansen med hoven full av ettårige ørretyngel. Nå får de ny boltreplassen i Nerdammen, Nedre Eiker.
Alle foto/film: Birgitte Simensen Berg


Se film med utsetting av ett år gammel ørretyngel i Nerdammen.

Mellomdammen og Nerdammen ligger i Solbergvassdraget i Nedre Eiker kommune. Dammene er utførte som murte steindammer i granitt og fundamentert på fjell.

Mellomdammen omfatter en hoveddam og en lavere sidedam med en samlet lengde på cirka 400 meter. Største damhøyde på Mellomdammen er 5,0 meter. Nerdammen har en lengde på cirka 300 meter. Største damhøyde er 4,7 meter. Høyeste regulerte vannstand i magasinene ligger på henholdsvis kote 438 og 435 meter over havet.

Nerdammens flotte granittmur
Nerdammens flotte granittmur, hvor vannet leker seg kast i kast nedover.

Fra spinnerivann til bade- og fiskevann

Dammene ble etablert tidlig på 1900-tallet og var opprinnelig en del av reguleringsanlegget for prosessvann til Solberg spinneri. Dammene inngikk i en kort periode i vannforsyningen til Glitrevannverket, men er i dag ikke i bruk til annet enn rekreasjonsformål. Dammene tilfredsstilte ikke gjeldende forskriftskrav til damsikkerhet og er utført i henhold til pålegg fra NVE, noe som innebar at dammenes stabilitet måtte styrkes mot blant annet flom/istrykk.

Nerdammen med fullt vannmagasin. Ordfører Tore Opdal Hansen i forgrunnen
Ordfører Tore Opdal Hansen kan med selvsyn se at vannmagasinet igjen er fullt i Nerdammen.

Se film fra ordfører Tore Opdal Hansens tale ved Nerdammen, som nå har fullt magasin

Damutbedringene er utført ved å støpe på en 50 centimeter betongplate oppstrøms side (vannsiden) som forankres i fjell og i eksisterende dam. Platen er støpt i 10 meters seksjoner. Det er etablert nye flomløp på dammene og tappelukene på hver dam er skiftet. Det er bygget gangbroer i tre over flomløpene og det er montert nytt rekkverk på damkronen nedstrøms side, for sikker ferdsel over dammene.

I forkant av arbeidene ble det etablert en 450 meter lang permanent anleggsvei inn til Mellomdammen fra Solbergseterveien, samt at begge magasinene ble tappet ned. Arbeidene ble utført i perioden juli 2015 - august 2016.

Totalt er det benyttet følgende mengder på Mellomdammen og Nerdammen:

Fjellbolter boret ned 4,5m i fjell: 730 stk
Forankringsbolter inn i eksisterende dammer: 1706 stk
Armering: 82,6 tonn
Betong: 843 m3
Total kostnad for prosjektet kroner 16 400 000,- eksklusiv mva.

Følgende har hatt en aktiv rolle i prosjektet:
Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) Glitrevannsverket ved Elin Hønsi
Drammen kommune VNI ved skogsforvalter Bjørn Ringstad
Byggherre: Drammen kommune Byprosjekter
Konsulent: Multiconsult
Utførende entreprenør: HAG Anlegg AS