Turgåere, som benytter Nordbykollen, ønsker seg bedre utsikt. Derfor har Drammen kommune igangsatt hogst på nedsida av lysløypa sørøst på kollen, slik at utsikten til sentrum, Åskollen-området og Drammensfjorden blir betydelig bedre.

Nordbykollen hogst
I disse dager pågår det hogst nedenfor lysløypa på Nordbykollen.
Alle foto: Birgitte Simensen Berg


I tillegg blir et granfelt hogd vekk. På toppen vil det bli en såkalt tømmerstillingshogst: Da blir cirka 30 prosent av furutrærne tynnet ut. I tillegg blir småflater på noen dekar hogget.

Nordbykollen tømmermaskin
Skogsmaskiner lager spor i naturen, men disse skal utbedres når arbeidet er ferdig.

I hogstperioden kjøres det tømmerbiler i Pedros vei og det er skogsmaskiner i arbeid. Dagens skogsmaskiner lager dessverre spor i naturen, men disse vil bli planert ut etter at hogsten er ferdig.

Drammen kommune håper arbeidet med å bedre utsikten fra Nordbykollen vil glede stedets brukere.

Nordbykollen utsikt Drammensfjorden