12. august ble Drammen kåret til Norges kulturkommune 2019. Nå har plaketten ankommet rådhuset.

Norges kulturkommunes plakett
BILDE: Plaketten Norges kulturkommune er en viktig anerkjennelse av jobben som er gjort i Drammen, og som mange aktører i bysamfunnet har en aksje i. Gratulerer. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Prisen deles ut annethvert år, og ble for første gang delt ut i 1992. Norsk kulturforum ønsker gjennom prisen å synliggjøre godt lokalt kulturarbeid, der hele befolkningen gis mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser, i tråd med kulturlovens intensjoner.

− Alle prisene, som i dag henger på veggen i Drammen rådhus, viser at byen har fokusert på positiv byutvikling og meningsfullt innhold i lokalsamfunnet. At vi nå har mottatt plaketten, som synlig bevis på at vi er Norges kulturkommune 2019, er en ny og kjærkommen pris, sier ordfører Tore Opdal Hansen, som sammen med kultursjef Tone Ulltveit-Moe skrur fast prisen til rådhusets solide mursteinsvegg i kundesenteret. 

Tore Opdal Hansen og Tone Ulltveit-Moe henger opp plaketten
BILDE: Ordfører Tore Opdal Hansen og kultursjef Tone Ulltveit-Moe samarbeider godt for å skru opp plaketten Norges kulturkommune, en pris som bokstavelig talt henges høyt på prisveggen i rådhuset.
Norges kulturkommune plaketthenging med Tore Opdal Hansen og Tone Ulltveit-Moe viser fram den aller siste plaketten
BILDE: Skruene er på plass, og plaketten er et verdig punktum for dagens Drammen kommunes prisrekke. Som Norges kulturkommune vises byens spennvidde innen kultur: en ære som deles mellom kommunens kulturarbeidere, frivillige og profesjonelle aktører.

Langsiktig og strategisk

Det siste tilskuddet av priser får godt selskap med mange priser i form av diplomer og plaketter som allerede er på plass.  

Norges kulturkommune prisveggen
BILDE: Prisveggen med diplomer og plaketter er synlige bevis på Drammens anerkjente byutvikling i en årrekke, både nasjonalt og internasjonalt.

Oversikt over prisene tildelt Drammen kommune.

− Vi har med denne prisen fått anerkjennelse for det strategiske kulturarbeidet vi har gjort i en årrekke. Drammen er blant annet en foregangskommune innenfor kulturelt mangfold og brubygging, understreker kultursjef Tone Ulltveit-Moe, og legger til at det blir feiring av prisen 25. oktober på Union Scene.

− Prisen som Norges kulturkommune 2019 er et kjempefint punktum for dagens Drammen, mener ordfører Tore Opdal Hansen, og har skrudd igjen den siste av fire skruer i plaketten.

Med andre ord: Snipp-snapp-snute for en eventyrlig byutvikling.

Prisen som Norges kulturkommune er innstiftet av og deles ut av Norsk kulturforum. Prisen er en anerkjennelse av kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv.

Les mer om mottakelsen av Årets kulturkommune 2019 i Arendalsuka 12. august.