Drammen er valgt som Buskeruds kulturkommune, og er med i konkurransen om å bli Norges kulturkommune 2019.

Norsk kulturforum (NOKU) Buskerud fremmer Drammen kommunes kandidatur fordi de er en verdig kandidat med god politisk og helhetlig forankring og et bredt kulturtilbud.

I 2007 kom Drammen til finalen, men ble slått av Kristiansand på målstreken. Nå har Drammen en ny sjanse, og kanskje går byen helt til topps og blir årets og landets kulturkommune?

Drammens kulturelle fortrinn

Spørsmålet om hva som er Drammens beste kulturkort stilles ordfører Tore Opdal Hansen og Fredrik A. Haaning, bystyrekomitéleder for kultur, idrett og byliv.

− Drammen har et bredt kulturliv med mange ulike kulturarenaer, men naturligvis har vi et forbedringspotensial. Innbyggerne bør smake mer på det store og brede tilbudet. Selv er jeg så heldig at jeg ofte tar del i byens rike kulturliv, sier Tore Opdal Hansen.

Tore Opdal Hansen og Fredrik A. Haaning foran graffitkunsten gutten i sølepytten.
BILDE: Drammen er valgt som Buskeruds kulturkommune, og er med i konkurransen om å bli Norges kulturkommune 2019. Noe som gleder ordfører Tore Opdal Hansen og leder for bystyrekomité for kultur, idrett og byliv, Fredrik A. Haaning. I bakgrunnen graffitikunsten Gutten i sølepytten. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

− Et nøkkelord er frivillighet. Det er en stor grad av frivillig innsats som skaper en fantastisk bredde innen arrangementstilbud, i tillegg andre kulturelle fagmiljøer, blant annet innenfor lyd og lys. Byen har flere treffpunkter og har fokus på integrering, mener Fredrik A. Haaning.

− Vi vinner ikke hvis vi ikke er best, og vi konkurrerer med mange gode kandidater til å bli årets Norges kulturkommune. Føler absolutt at Drammen har noe å fare med. Samtidig er det fint å bli vurdert på landsbasis, da det hele tida er ting som kan bli bedre. Vi satser, og vi følger med i utviklingen også innenfor kulturområdet, sier ordføreren og legger til:

− Da Papirbredden ble innviet for drøyt 10 år siden, var Drammensbiblioteket Norges mest moderne. Nå er stedet delvis ombygd til et litteraturhus, da et bibliotek er mer enn utlån av bøker.

− Det er lettere å se Drammen fra utsiden enn fra innsiden, da man blir ikke profet i egen by. Byen har fått mange positive tilbakemeldinger og priser de siste årene, sier Fredrik A. Haaning, og vender tommelen opp. Både han og ordfører Tore Opdal Hansen mener Drammen fortjener å bli Norges kulturkommune 2019.

Tore Opdal Hansen og
BILDE: − Drammen har et bredt kulturliv med mange ulike kulturarenaer, sier ordfører Tore Opdal Hansen, og diskuterer kulturaktiviteter på trappa til Drammens Teater med bystyrekomitéleder for kultur, idrett og byliv, Fredrik A. Haaning.

Mangfold og deltakelse

Søknaden legger blant annet vekt på kommunens arbeid med mangfold og deltakelse, og er politisk forankret i bystyret. Fokus er på kultur som brobygger i et flerkulturelt samfunn, og at alle innbyggere skal ha mulighet til å delta.

Smakebiter fra søknaden

Drammen er en allsidig, nytenkende, inkluderende og framoverlent kulturkommune. Et rikt kulturliv bidrar til fellesskap og brobygging mellom mennesker. Det er spesielt viktig i en internasjonal by som Drammen.

Opprusting av byens uterom de siste tiårene har gjort Drammen til en attraktiv by, og alle byfestene og arrangementene har bidratt til å bygge stolthet og identitet hos innbyggerne.

Med fokus på deltakelse, egenaktivitet, mangfold og møteplasser er det et mål å tilby Drammens befolkning et relevant kulturtilbud. Kunnskap om og kontakt med publikum er vesentlig for å engasjere innbyggerne selv. Derfor er Drammen kommune med i flere forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt.

I følge Drammens nylig vedtatte kulturplan, skal kultur og kulturopplevelser være viktige kvaliteter ved bylivet, og Drammen har som mål å sikre gode og forutsigbare rammebetingelser for kulturlivet.

Drammen tilrettelegger for et mangfoldig kulturtilbud gjennom et utstrakt samarbeid med andre aktører og frivillige. Tverrfaglig samarbeid i egen kommune er også en av suksessfaktorene for satsingen på kultur i byen. For å sikre mulighet for deltakelse for alle har kommunen satt i gang en rekke tiltak, blant annet i kulturskolen og innenfor idrett og fritid.

Drammen kommune står foran en kommunesammenslåing. I etableringen av den nye kommunen har politikerne besluttet at kultur fortsatt skal ha en stor rolle. Drammen ser muligheter for videre utvikling i den nye kommunen.