Se opptak fra bystyret 25. september.

Spørsmålet om det skal bygges ny bybru, og nye gang- og sykkelbru var blant sakene i bystyret tirsdag 25. september. 

Se møtet i opptak