I årets andre måned trer den nye parkeringsstrategien for Drammen kommune i kraft. Den innebærer også endringer av avgiftstider, takster og maksimaltider.

Som en del av parkeringsstrategien er det også tilrettelagt for at man deler av døgnet kan parkere gratis i kommunens tre parkeringshus.

Biler parkerte på Tinghustomta
BILDE: Som en del av parkeringsstrategien er det også tilrettelagt for at man deler av døgnet kan parkere gratis i kommunens tre parkeringshus. Der står bilen både tørt og trygt, slik at man kan slippe snøen som her på Tinghustomta. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Nye avgiftstider

  • Avgiftstida på kantstein og flateparkering er utvidet med to timer, til klokka 20.00 hverdager og til klokka 18.00 lørdager
  • Det er anledning til å parkere gratis i kommunens tre parkeringshus - Thamsgate parkeringshus, Grev Wedel parkeringshus og Blichs gate parkeringshus - hverdager etter klokka 16.00 og fram til klokka 24.00, lørdager fra klokka 12.00, og hele søndagen

Tider på døgnet med innkreving av parkeringsavgift fra 1. februar 2019

Tider på døgnet med   innkreving av parkeringsavgift

Type plasser

Ukedag

Mandag - fredag

Lørdag

Søndag

Kantsteins- og flateparkeringsplasser

08.00-20.00

09.00-18.00

Ingen   avgift

Parkeringshus

00.00-16.00

00.00-12.00

Ingen   avgift

 

Bil- og sykkelparkering i St Olavs gate
BILDE: Første februar 2019 trer den nye parkeringsstrategien for Drammen kommune i kraft. Den innebærer også endringer av avgiftstider, takster og maksimaltider.

Maksimaltider og avgiftstakster

  • Maksimal parkeringstid på avgiftsplasser i sentrum er i hovedsak tre timer. På Tinghustomta er det anledning til å stå fem timer

Pris per time på disse plassene er kroner 40,-.

  • På avgiftsplasser utenfor sentrum er det maksimal parkeringstid på tre eller fem timer. Pris per time på disse plassene er kroner 25,-
  • Elbiler skal betale halv takst ved parkering på kommunens kantsteinsplasser og på Tinghustomta, og ordinær takst i kommunens parkeringshus og øvrige områdeparkeringsplasser

Takster og maksimaltider som innføres 1. februar 2019

 

Fra 1. 2.2019

Indre avgiftssone

 

Maksimal parkeringstid kantsteinsplasser, timer

3

Maksimal parkeringstid, Tinghustomta, timer

5

Pris kr/time (time 1/2/3+)

40

 

 

Ytre avgiftssone

 

Maksimal parkeringstid kantsteinsplasser, timer

3/5

Maksimal parkeringstid Marienlyst/Drammensbadet,   Waagaardsløkka

5

Pris kr/time (felles for kantsteinsplasser,   Marienlyst/Drammensbadet og Waagaardsløkka)

25

 

 

Kommunale parkeringshus

 

Maksimal parkeringstid

Ingen

Pris kr/time (felles for alle kommunale p-hus)

25

Maksimalpris kr/døgn (felles for alle kommunale   p-hus)

150

 

 

Parkeringsavgift elbil

 

Kantsteinsparkering og Tinghustomta

Halv pris

Kommunale parkeringshus, Marienlyst/Drammensbadet og   Waagaardsløkka

Ordinær takst

Drammen Parkering KF vil gjennomføre nødvendige omskiltinger og automattilpasninger.

Den nye parkeringsstrategien ble vedtatt av bystyret 18.12.2018.

Les mer om parkeringsstrategien og dokumenter som ligger til som grunn for det politiske vedtaket. 

Henvendelse ved spørsmål om teknisk gjennomføring:
Drammen Parkering KF ved daglig leder Claus Mølbach-Thellefsen, mobil 905 32 905.