Bystyret har vedtatt ny parkeringsstrategi som blant annet innebærer endringer av avgiftstider, maksimaltider og avgiftssatser. Den nye parkeringsstrategien trer i kraft 1. februar, og da skal også elbiler som tidligere ha stått gratis betale halv takst.

Endringer vil kreve omskilting og automattilpasninger og ved omskiltingsarbeidet er det skiltene som til enhver tid står på den aktuelle plassen som er gjeldende.

Parkeringsautomat på tinghustomta
BILDE: Ny parkeringsstrategi trer i kraft 1. februar 2019. I overgangsperioden vil skiltene som til enhver tid står på den aktuelle plassen være gjeldende. Alle foto: Birgitte Simensen Berg

Tider på døgnet med innkreving av parkingsavgift:
Kansteins- og flateparkeringsplasser mandag-fredag klokka 08.00-20.00, lørdag klokka 09.00-18.00 og søndag ingen avgift. I parkeringshusene i hele deres åpningstid.

Målet med ny parkeringsstrategi er:

  • Samlet antall allment tilgjengelige parkeringsplasser holdes om lag uendret
  • Parkeringstiltak som motiverer til at arbeidsreiser foretas med andre transportmiddel enn bil, men som gir få begrensninger på handle- og fritidsreiser
  • Virkemidler for å flytte parkering fra gata til parkeringshus
  • Legge mer til rette for sykling gjennom å øke kravene til kvalitet på sykkelparkeringsplassene

    Bil- og sykkelparkering i St Olavs gate
    BILDE: Hensikten med parkeringsstrategien er å fastsette rammer for hvordan Drammen kommune skal regulere parkering ved videreutvikling av byen.